Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Thimothewu 2:1-26

2  Ngakho-ke, wena mntanami,+ qhubeka uzuza amandla+ emseni ongafanelwe+ mayelana noKristu Jesu,  nezinto owazizwa ngami ngokusekela kofakazi abaningi,+ lezi zinto ziphathise amadoda athembekile, ayokufanelekela ngokwanele ukuba nawo afundise abanye.+  Njengesosha+ elihle likaKristu Jesu, hlanganyela ekukhuthazeleni ngaphansi kokubi.+  Umuntu okhonza njengesosha+ akazihileli kwezentengiselwano,+ ukuze akwazi ukuthola ukwamukelwa yilowo owambhalisa njengesosha.  Ngaphezu kwalokho, uma umuntu esemncintiswaneni ngisho nasemidlalweni,+ akathweswa umqhele ngaphandle kokuba encintisene ngokuvumelana nemithetho.  Umlimi osebenza kanzima kumelwe abe ngowokuqala ukudla izithelo.+  Cabanga njalo ngalokhu engikushoyo; iNkosi ngempela iyokunika ikhono lokwahlukanisa+ ezintweni zonke.  Khumbula ukuthi uJesu Kristu wavuswa kwabafileyo+ futhi wayengowenzalo kaDavide,+ ngokwezindaba ezinhle engizishumayelayo;+  engikhuthazelela ububi ngenxa yazo kuze kube seqophelweni lokuboshwa+ etilongweni njengomenzi wokubi. Noma kunjalo, izwi likaNkulunkulu aliboshiwe.+ 10  Ngenxa yalokhu ngiyaqhubeka ngikhuthazelela zonke izinto ngenxa yabakhethiweyo,+ ukuze nabo bathole insindiso ekuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade.+ 11  Lithembekile leli zwi elithi:+ Ngokuqinisekile uma safa kanye naye, siyophila kanye naye futhi;+ 12  uma siqhubeka sikhuthazela, siyobusa kanye naye futhi njengamakhosi;+ uma siphika,+ naye uyosiphika; 13  uma singathembekile, yena uhlale ethembekile,+ ngoba akanakuziphika. 14  Qhubeka ubakhumbuza+ ngalezi zinto, ubayala+ phambi kukaNkulunkulu njengofakazi,+ ukuba bangalwi ngamazwi,+ into engenalusizo lwalutho ngoba ichitha abalalele. 15  Yenza konke okusemandleni akho ukuba uzinikele wamukeleka+ kuNkulunkulu, isisebenzi+ esingenamahloni ngalutho,+ esiphatha izwi leqiniso ngokufanele.+ 16  Kodwa xwaya izinkulumo ezingenangqondo ezingcolisa okungcwele;+ ngoba bayoqhubeka bengamhloniphi nakakhulu uNkulunkulu,+ 17  futhi izwi labo liyosakazeka njengesilonda esibhibhayo.+ UHimenewu noFiletu bangabanye babo.+ 18  Bona laba bantu baphambukile eqinisweni,+ bethi uvuko selwenzekile kakade;+ bechitha ukholo lwabanye.+ 19  Naphezu kwakho konke lokho, isisekelo esiqinile sikaNkulunkulu silokhu simile,+ sinalolu phawu: “UJehova uyabazi abangabakhe,”+ nalolu: “Wonke umuntu obiza igama likaJehova+ makalahle ukungalungi.”+ 20  Endlini enkulu akutholakali izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa futhi nezokhuni nezobumba, ezinye ezenjongo enodumo kodwa ezinye ezenjongo engenalo udumo.+ 21  Ngakho-ke, uma umuntu ezigcina ekude nalezi ezingenalo udumo, kumnikazi wakhe uyoba isitsha senjongo enodumo, esingcwelisiwe, esiwusizo, esilungiselelwe yonke imisebenzi emihle.+ 22  Ngakho, balekela izifiso zobusha,+ kodwa phishekela ukulunga,+ ukholo, uthando, ukuthula,+ kanye nalabo ababiza iNkosi ngenhliziyo ehlanzekile.+ 23  Ngaphezu kwalokho, ungayamukeli imibuzo+ ewubuwula neyokungazi, wazi ukuthi iveza ukulwa.+ 24  Kodwa inceku yeNkosi akufanele ilwe,+ kunalokho kufanele ibe mnene kubo bonke,+ ifanelekela ukufundisa,+ izibambe ngaphansi kobubi,+ 25  sibayala ngobumnene labo abangenaso isimo sengqondo esihle;+ ngoba mhlawumbe uNkulunkulu angase abanike ukuphenduka+ okuholela olwazini olunembile lweqiniso,+ 26  babuye bacabange ngendlela efanele baphume ogibeni+ lukaDeveli, njengoba bebanjwe nguye bephila+ ukuba benze intando yakhe.

Imibhalo yaphansi