Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Thimothewu 1:1-18

1  UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando+ kaNkulunkulu ngokwesithembiso sokuphila+ kanye noKristu Jesu,+  kuThimothewu, umntwana+ othandekayo: Kwangathi kungaba nomusa ongafanelwe, isihe, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi+ yethu.  Ngiyambonga uNkulunkulu, enginikela kuye inkonzo+ engcwele njengoba kwenza okhokho+ ngonembeza ohlanzekile,+ ngokuthi angiyeki ukukukhumbula ekunxuseni kwami,+ ubusuku nemini  ngilangazelela ukukubona+ lapho ngikhumbula izinyembezi zakho, ukuze ngigcwaliswe ngenjabulo.  Ngoba ngiyalukhumbula ukholo+ olukuwe olungenabo neze ubuzenzisi,+ olwahlala kuqala kunyokokhulu uLowisi nakunyoko u-Evnike, kodwa engiqinisekayo ukuthi lukhona nakuwe futhi.  Ngenxa yalesi sizathu ngikukhumbuza ukuba usivuthele njengomlilo+ isipho+ sikaNkulunkulu esikuwe owasithola ngokukubeka kwami izandla.+  Ngoba uNkulunkulu akasinikanga umoya wobugwala,+ kodwa owamandla+ nowothando nowokuhluzeka kwengqondo.+  Ngakho-ke, ungabi namahloni ngokufakaza mayelana neNkosi yethu,+ noma ngami engiyisiboshwa ngenxa yayo,+ kodwa hlanganyela ekukhuthazeleni+ ngaphansi kokubi ngenxa yezindaba ezinhle ngokwamandla kaNkulunkulu.+  Wasisindisa+ futhi wasibiza ngobizo olungcwele,+ kungengenxa yemisebenzi yethu,+ kodwa ngenxa yenjongo yakhe siqu nomusa ongafanelwe. Lona sawuphiwa mayelana noKristu Jesu ngaphambi kwezikhathi ezimiyo njalo,+ 10  kodwa manje wenziwe waba sobala ngokucacile ngokubonakaliswa+ koMsindisi wethu, uKristu Jesu, oqede ukufa+ kodwa wenza ukuphila+ nokungonakali+ kwakhanya+ ngezindaba ezinhle,+ 11  engamiswa ukuba umshumayeli wazo nomphostoli nomfundisi.+ 12  Ngenxa yalesi sizathu ngiyahlupheka+ ngalezi zinto, kodwa anginamahloni.+ Ngoba ngiyamazi lowo engiye ngakholwa nguye, futhi ngiyaqiniseka ukuthi uyakwazi ukukuqapha+ lokho engimphathise kona kuze kube yilolo suku.+ 13  Qhubeka ubambelele esibonelweni samazwi anempilo+ owawezwa kimi ngokholo nothando mayelana noKristu Jesu.+ 14  Lokhu okuhle okuphathisiwe+ kuqaphe ngomoya ongcwele ohlezi kithi.+ 15  Uyakwazi lokhu, ukuthi bonke abantu esifundeni sase-Asiya+ baye bangifulathela.+ UFigelu noHermogene bangabanye babo. 16  Kwangathi iNkosi ingapha indlu ka-Onesiforu+ isihe, ngoba wayengilethela ukuqabuleka+ kaningi, futhi akabanga namahloni ngamaketanga ami.+ 17  Kunalokho, ngenkathi kwenzeka eba seRoma, wangifuna ngenkuthalo wangithola.+ 18  Kwangathi iNkosi ingamupha ukuba athole isihe+ kuJehova ngalolo suku.+ Futhi zonke izinkonzo azenza e-Efesu wena uzazi kahle kakhulu.

Imibhalo yaphansi