Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Thesalonika 2:1-17

2  Nokho, bazalwane, ngokuqondene nokuba khona+ kweNkosi yethu uJesu Kristu nokubuthelwa kwethu ndawonye kuyo,+ siyanicela  ukuba ninganyakaziswa masinyane engqondweni yenu noma nethuswe inkulumo ethile ephefumulelwe+ noma umyalezo womlomo+ noma incwadi+ okusengathi ivela kithi, ethi usuku+ lukaJehova selufikile.  Maningayengwa muntu nganoma iyiphi indlela, ngoba ngeke lufike kungakafiki kuqala ukuhlubuka+ futhi kwambulwe+ umuntu ongenamthetho,+ indodana yokubhujiswa.+  Uyaphikisa+ futhi uziphakamisa phezu kwawo wonke umuntu obizwa ngokuthi “unkulunkulu” noma into ehlonishwayo, kangangokuthi uhlala ethempelini likaNkulunkulu, ezibonakalisa obala ewunkulunkulu.+  Anikhumbuli yini ukuthi, ngesikhathi ngisenani, ngangivamile ukunitshela+ lezi zinto?  Ngakho, manje seniyakwazi lokho+ okusebenza njengento evimbelayo,+ ngombono wokwambulwa kwakhe ngesikhathi sakhe siqu esifanele.+  Yiqiniso, imfihlakalo yalokhu kungabi namthetho isiyasebenza kakade;+ kodwa kuphela kuze kube yilapho lowo njengamanje osebenza njengokuvimbelayo esengasekho endleleni.+  Khona-ke, ngempela, ongenamthetho uyokwambulwa, iNkosi uJesu eyomqeda ngomoya womlomo+ wayo futhi imenze ize ngokubonakaliswa+ kokuba khona kwayo.+  Kodwa ukuba khona kongenamthetho kungokokusebenza+ kukaSathane ngayo yonke imisebenzi yamandla nezibonakaliso zamanga nezimangaliso+ 10  nangayo yonke inkohliso engalungile+ kulabo ababhubhayo,+ njengempindiselo ngoba abalwamukelanga uthando+ ngeqiniso ukuze basindiswe.+ 11  Ngakho-ke, kungakho uNkulunkulu eyeka ukusebenza kwesiphambeko kuye kubo, ukuze bakholwe amanga,+ 12  ukuze bonke bahlulelwe ngenxa yokuthi abazange balikholwe iqiniso+ kodwa bajabulela ukungalungi.+ 13  Nokho, thina sibophekile ukubonga uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngenxa yenu, bazalwane abathandwa uJehova, ngoba kusukela ekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela+ insindiso ngokuningcwelisa+ ngomoya+ nangokholo lwenu eqinisweni.+ 14  Wanibizela kukho kanye lokhu kumiselwa ngezindaba ezinhle esizimemezelayo,+ ngenjongo yokuzuza inkazimulo yeNkosi yethu uJesu Kristu.+ 15  Ngakho-ke, bazalwane, yimani niqine+ futhi nihlale nibambelele ezimfundisweni+ enazifundiswa, kungakhathaliseki ukuthi kwakungomyalezo womlomo noma ngencwadi yethu. 16  Ngaphezu kwalokho, kwangathi iNkosi yethu uJesu Kristu ngokwayo noNkulunkulu uBaba wethu, owasithanda+ futhi wanikeza induduzo yaphakade nethemba elihle+ ngomusa ongafanelwe, 17  bangaduduza izinhliziyo zenu futhi baniqinise kuzo zonke izenzo namazwi amahle.+

Imibhalo yaphansi