Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Petru 2:1-22

2  Nokho, kwaba khona futhi nabaprofethi bamanga phakathi kwesizwe, njengoba beyoba khona abafundisi bamanga naphakathi kwenu.+ Bona kanye laba bayongenisa ngesinyenyela amahlelo abhubhisayo futhi bayophika ngisho nomnikazi owabathenga,+ bezilethela ukubhujiswa okusheshayo.  Ngaphezu kwalokho, abaningi bayolandela+ izenzo zabo zokuziphatha okubi,+ futhi ngenxa yalaba indlela yeqiniso iyohlanjalazwa.+  Futhi, ngokuhaha bayonixhaphaza ngamazwi enkohliso.+ Kodwa, isahlulelo esisukela kudala+ asibahambeli kancane, futhi ukubhujiswa kwabo akozeli.+  Ngokuqinisekile, uma uNkulunkulu engayekanga ukujezisa izingelosi+ ezona, kodwa, ngokuziphonsa eThartharusi,+ azinikela emigodini yesigayegaye ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa;+  futhi engayekanga ukujezisa izwe lasendulo,+ kodwa agcina uNowa, umshumayeli wokulunga,+ ephephile nabanye+ abayisikhombisa lapho eletha uzamcolo+ phezu kwezwe labantu abangamhloniphi uNkulunkulu;  futhi alahla imizi yaseSodoma naseGomora ngokuyenza ibe umlotha,+ ebekela abantu abangamhloniphi uNkulunkulu isibonelo sezinto ezizayo;+  futhi akhulula uLoti olungileyo,+ owayecindezeleke kakhulu ngokuzitika kwabantu abadelela umthetho ekuziphatheni okubi+  ngoba lowo muntu olungileyo ngalokho akubona nakuzwa ngesikhathi esahlala phakathi kwabo usuku nosuku wayehlupha umphefumulo wakhe olungileyo ngenxa yezenzo zabo zokungabi namthetho—  uJehova uyayazi indlela yokukhulula ekulingweni abantu abanokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu,+ kodwa agcinele abantu abangalungile usuku lokwahlulelwa ukuze banqunywe,+ 10  nokho, ikakhulukazi labo abaqhubeka belandela inyama benesifiso sokuyingcolisa+ futhi ababubukela phansi ubukhosi.+ Njengoba benamagangangozi, benenkani, abathuthumeli phambi kwabakhazimulayo kodwa bayahlambalaza,+ 11  kanti izingelosi, nakuba zinezikhwepha namandla amakhulu kunabo, aziziletheli icala ngamazwi ahlambalazayo,+ ngenxa yenhlonipho ngoJehova.+ 12  Kodwa laba bantu, njengezilwane ezingenangqondo ngokwemvelo ezizalelwa ukuba zibanjwe futhi zibhujiswe, ezintweni abangenalwazi ngazo nabahlambalaza ngazo,+ bayoze ngisho babhujiswe enkambweni yabo siqu yokubhubha, 13  bezona bona+ njengomvuzo wokwenza okubi.+ Bakubheka njengenjabulo ukuphila ngokunethezeka esikhathini sasemini.+ Bangamabala nezisihla, bethola injabulo echichimayo ezimfundisweni zabo zokukhohlisa kuyilapho bedla emadilini kanye nani.+ 14  Banamehlo agcwele ukuphinga+ futhi abakwazi ukuyeka isono,+ bahunga imiphefumulo engagxilile. Banezinhliziyo eziqeqeshelwe ukuhaha.+ Bangabantwana abaqalekisiwe.+ 15  Njengoba beshiya indlela eqondile, badukile. Baye balandela indlela kaBhalami,+ indodana kaBheyori, owathanda umvuzo wokwenza okubi,+ 16  kodwa wasolwa ngokwaphula kwakhe siqu lokho okwakulungile.+ Isilwane esithwalayo esingenazwi, sikhuluma ngezwi lomuntu,+ sathiya inkambo yobuhlanya yalowo mprofethi.+ 17  Laba bayimithombo engenamanzi,+ nezinkungu eziqhutshwa isivunguvungu esinamandla, futhi bagcinelwe isigayegaye sobumnyama.+ 18  Ngoba bakhuluma izinkulumo zokuzikhukhumeza ezingenambuyiselo, futhi ngezifiso zenyama+ nangemikhuba emibi bahunga+ labo abasanda kuphunyuka+ kubantu abaziphatha ngokuphambukile. 19  Nakuba bebathembisa inkululeko,+ bona ngokwabo baphila njengezigqila zokonakala.+ Ngoba noma ubani onqotshwa omunye ugqilazwa nguye lowo.+ 20  Ngokuqinisekile uma, ngemva kokuphunyuka ekungcoleni kwezwe+ ngolwazi olunembile ngeNkosi noMsindisi uJesu Kristu, bephinda behileleka kuzo kanye lezi zinto futhi benqotshwa,+ izimo zokugcina sezizimbi kakhulu ngabo kunezokuqala.+ 21  Ngoba bekuyoba ngcono ngabo ukuba babengayazanga ngokunembile indlela yokulunga+ kunokuthi ngemva kokuyazi ngokunembile bafulathele umyalo ongcwele owanikelwa kubo.+ 22  Kwenzeké kubo izwi lesaga esiyiqiniso esithi: “Inja+ ibuyele ebuhlanzweni bayo, nengulube yensikazi ebigeziwe ibuyele ekuzigingqeni odakeni.”+

Imibhalo yaphansi