Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Korinte 8:1-24

8  Manje, bazalwane, sinazisa ngomusa ongafanelwe kaNkulunkulu ophiwe amabandla aseMakedoniya,+  ukuthi phakathi nokuvivinywa okukhulu ngaphansi kokuhlupheka, ukuchichima kwenjabulo yawo nobumpofu bawo obukhulu kwenza ingcebo yokuphana kwawo yavama.+  Ngoba enza okwakusemandleni+ awo, yebo, ngiyafakaza, okwakungaphezu kwamandla awo,  lapho ngokuzithandela elokhu esincenga ngokuncenga okukhulu ecela ilungelo lokupha ngomusa nokuba abe nengxenye enkonzweni emiselwe abangcwele.+  Futhi kungenjengoba sasithembile kuphela, kodwa okokuqala anikela ngawo ngokwawo eNkosini+ nakithi ngentando kaNkulunkulu.  Lokhu kwasiholela ekubeni sikhuthaze uThithu+ ukuba, njengoba nje kwakunguye owakuqala phakathi kwenu lokhu kupha kwenu okufanayo komusa, kanjalo futhi akuphelelise.  Noma kunjalo, njengoba nje nivama kuzo zonke izinto,+ okholweni nasezwini nasolwazini+ nakuyo yonke inkuthalo nakulolu thando lwethu ngani, kwangathi ningavama nakulokhu kupha komusa.  Angikhulumi ngendlela yokuniyala,+ kodwa ngikhuluma ngenxa yenkuthalo yabanye nanokuba ngivivinye ubuqotho bothando lwenu.  Ngoba niyawazi umusa ongafanelwe weNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi nakuba yayicebile yaba mpofu ngenxa yenu,+ ukuze nicebe+ ngobumpofu bayo. 10  Futhi kulokhu nginikeza umbono:+ ngoba le ndaba ingeyokuzuzisa nina,+ njengoba kakade esikhathini esingangonyaka esidlule aniqalanga nje kuphela ukwenza kodwa nokufuna ukwenza;+ 11  khona-ke, manje qedelani, ukuze kuthi, njengoba nje kwakukhona ukulungela ukufuna ukwenza, kanjalo kube nokukuqedela ngalokho eninakho. 12  Ngoba uma ukulungela kukhona kuqala, kwamukeleka ngokukhethekile ngokwalokho umuntu anakho,+ hhayi ngokwalokho umuntu angenakho. 13  Ngoba angiqondile ukuba kube lula kwabanye,+ kodwa kube nzima kini; 14  ngiqonde ukuba ngokulinganisa, inala yenu njengamanje iqede ukuntula kwabo, ukuze nenala yabo nayo iqede ukuntula kwenu, kube khona ukulingana.+ 15  Njengoba nje kulotshiwe: “Umuntu onokuningi akabanga nokuningi kakhulu, nomuntu onokuncane akabanga nokuncane kakhulu.”+ 16  Makabongwe uNkulunkulu ngokufaka enhliziyweni kaThithu+ inkuthalo efanayo ngani, 17  ngoba ngempela usabelile esikhuthazweni, kodwa, ngenxa yokuba ekhuthele kakhulu, uza kini ngokuzithandela. 18  Kodwa sithumela kanye naye umzalwane oludumo lwakhe mayelana nezindaba ezinhle luye lwasakazeka kuwo wonke amabandla. 19  Akukhona lokho kuphela, kodwa futhi wamiswa+ ngamabandla ukuba abe umngane wethu esihambisana naye mayelana nalesi sipho somusa esizosingathwa yithi ngenjongo yenkazimulo+ yeNkosi nanjengobufakazi bengqondo yethu esilungele.+ 20  Kanjalo sigwema ukuba noma ubani athole iphutha+ kithi mayelana nalo mnikelo+ owenziwe ngesandla esivulekile ozosingathwa yithi. 21  Ngoba “senza ilungiselelo elithembekile, hhayi emehlweni kaJehova kuphela, kodwa nasemehlweni abantu.”+ 22  Ngaphezu kwalokho, sithumela kanye nabo umzalwane esimthole kaningi ekhuthele ezintweni eziningi, kodwa manje okhuthele nakakhulu ngenxa yokuqiniseka kwakhe okukhulu ngani. 23  Nokho, uma kukhona umbuzo ngoThithu, ungumhlanganyeli kanye nami nesisebenzi+ engikanye naso ukuze kuzuze nina; noma uma umayelana nabazalwane bethu, bangabaphostoli bamabandla nenkazimulo kaKristu. 24  Ngakho-ke baboniseni ubufakazi bothando+ lwenu nobalokho esiziqhayise+ ngakho ngani, phambi kwamabandla.

Imibhalo yaphansi