2 Korinte 3:1-18

3  Ingabe sesiyaphinda futhi siqala ukuzitusa?+ Noma ingabe mhlawumbe, njengabantu abathile, sidinga izincwadi+ zokutusa eziza kini noma ezivela kini?  Nina ngokwenu niyincwadi yethu,+ elotshwe ezinhliziyweni zethu eyaziwa futhi efundwa isintu sonke.+  Ngoba niyincwadi kaKristu elotshwe yithi njengezikhonzi,+ engalotshwanga ngoyinki kodwa ngomoya+ kaNkulunkulu ophilayo, hhayi ezibhebheni zamatshe,+ kodwa ezibhebheni zenyama, ezinhliziyweni.+  NgoKristu sinalolu hlobo lokuqiniseka+ kuNkulunkulu.  Akukhona ukuthi thina ngokwethu sikufanelekela ngokwanele ukubheka noma yini njengevela kithi ngokwethu,+ kodwa ukufaneleka kwethu ngokwanele kuvela kuNkulunkulu,+  lowo ngempela osenze sakufanelekela ngokwanele ukuba yizikhonzi zesivumelwano esisha,+ esingesona esesimiso+ esilotshiwe, kodwa esomoya;+ ngoba isimiso esilotshiwe sigwebela+ ekufeni, kodwa umoya uyaphilisa.+  Ngaphezu kwalokho, uma isimiso esikhipha ukufa+ futhi esasiqoshwe ematsheni+ ngezinhlamvu saba khona ngenkazimulo,+ kangangokuthi abantwana bakwa-Israyeli abakwazanga ukubukisisa ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso+ bakhe, inkazimulo eyayizoqedwa,  kungani ukukhishwa komoya+ kungenakuba ngenkazimulo nakakhulu?+  Ngoba uma isimiso esasikhipha ukulahlwa+ sasikhazimula,+ ukukhishwa kokulunga+ kuvama inkazimulo nakakhulu.+ 10  Eqinisweni, ngisho nalokho okuke kwenziwa kwakhazimula kuye kwahlutshulwa inkazimulo kulesi sici,+ ngenxa yenkazimulo ekudlulayo.+ 11  Ngoba uma lokho okwakuzoqedwa kwalethwa ngenkazimulo,+ lokho okuhlalayo kwakuyolethwa ngenkazimulo nakakhulu.+ 12  Ngakho-ke, njengoba sinethemba elinjalo,+ sisebenzisa inkululeko enkulu yokukhuluma, 13  futhi asenzi njengalapho uMose emboza ubuso bakhe ngomgubuzelo,+ ukuze abantwana bakwa-Israyeli bangabukisisi ekupheleni+ kwalokho okwakuzoqedwa. 14  Kodwa amandla abo engqondo ayethuntubezekile.+ Ngoba kuze kube yilolu suku lwamanje, wona lowo mgubuzelo usahleli ungasusiwe lapho kufundwa isivumelwano esidala,+ ngoba siqedwa ngoKristu.+ 15  Eqinisweni, kuze kube namuhla noma nini lapho uMose efundwa,+ umgubuzelo uphezu kwezinhliziyo zabo.+ 16  Kodwa lapho kuba khona ukuphendukela kuJehova, umgubuzelo uyasuswa.+ 17  UJehova unguMoya;+ futhi lapho kunomoya+ kaJehova+ khona, kukhona inkululeko.+ 18  Futhi thina sonke,+ lapho sibonakalisa njengezibuko inkazimulo kaJehova+ ngobuso obungagutshuzelwe, siguqulelwa+ emfanekisweni+ ofanayo kusuka enkazimulweni kuya enkazimulweni,+ njengoba nje kwenza uJehova+ uMoya.

Imibhalo yaphansi