Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 24:1-20

24  Ezinsukwini zakhe uNebukhadinezari+ inkosi yaseBhabhiloni wakhuphuka, ngakho uJehoyakimi waba inceku yakhe+ iminyaka emithathu. Nokho, waphenduka wadlubulunda kuye.  UJehova waqala ukuthumela kuye amaviyo abaphangi amaKhaledi+ namaviyo abaphangi amaSiriya namaviyo abaphangi abakwaMowabi+ namaviyo abaphangi abantwana bakwa-Amoni, elokhu ewathumela ezweni lakwaJuda ukuba alibhubhise, ngokwezwi likaJehova+ ayelikhulume ngezinceku zakhe abaprofethi.  Kuphela kwenzeka kuJuda ngomyalo kaJehova, ukuba amsuse+ emehlweni akhe ngenxa yezono zikaManase,+ ngokuvumelana nakho konke ayekwenzile;  nangenxa yegazi elingenacala+ ayelichithile, kangangokuba wagcwalisa iJerusalema ngegazi elingenacala, futhi uJehova akazange avume ukuthethelela.+  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaJehoyakimi+ nakho konke akwenza, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda?  Ekugcineni uJehoyakimi walala nokhokho bakhe,+ uJehoyakini indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.  Inkosi yaseGibhithe ayizange iphinde+ iphume ezweni layo,+ ngoba inkosi yaseBhabhiloni yayithathe konke okwakungokwenkosi yaseGibhithe+ kusukela esigodini sesifufula+ saseGibhithe kuze kufike emfuleni i-Ewufrathe.+  UJehoyakini+ wayeneminyaka eyishumi nesishiyagalombili lapho eqala ukubusa, wabusa izinyanga ezintathu eJerusalema.+ Igama likanina kwakunguNehushita indodakazi ka-Elinathani waseJerusalema.  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova, ngokuvumelana nakho konke okwakwenziwe uyise.+ 10  Phakathi naleso sikhathi izinceku zikaNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni zakhuphukela eJerusalema, umuzi wavinjezelwa.+ 11  UNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni weza ezolwa nomuzi, kuyilapho izinceku zakhe zaziwuvimbezele.+ 12  Ekugcineni uJehoyakini inkosi yakwaJuda waphuma waya enkosini yaseBhabhiloni,+ yena nonina+ nezinceku zakhe nezikhulu zakhe nezikhulu zakhe zegceke; inkosi yaseBhabhiloni yamthatha ngonyaka wesishiyagalombili+ wokuba kwakhe yinkosi. 13  Khona-ke yakhipha lapho yonke ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi,+ yahlahlela izinto zegolide+ uSolomoni inkosi yakwa-Israyeli ayezenzile ethempelini likaJehova, njengoba nje uJehova ayekhulumile. 14  Yaliyisa ekudingisweni+ lonke iJerusalema nazo zonke izikhulu+ nawo wonke amadoda angamaqhawe, anamandla+—izinkulungwane eziyishumi yayiziyisa ekudingisweni—nazo zonke izingcweti+ nabakhi bezindonga zezivikelo. Akukho muntu owayeshiyiwe ngaphandle kwabantu bezwe besigaba esiphansi.+ 15  Kanjalo yayisa uJehoyakini+ ekudingisweni eBhabhiloni;+ unina wenkosi+ nabafazi benkosi nezikhulu zayo zegceke+ namadoda aphambili ezwe yamuka nabo yaya eBhabhiloni bengabantu abadingisiwe besuka eJerusalema. 16  Ngokuqondene nawo wonke amadoda angamaqhawe, izinkulungwane eziyisikhombisa, nezingcweti nabakhi bezindonga zezivikelo, inkulungwane, wonke amadoda anamandla alwayo empini, inkosi yaseBhabhiloni yabaletha eBhabhiloni bengabantu abadingisiwe.+ 17  Ngaphezu kwalokho, inkosi yaseBhabhiloni+ yenza uMathaniya umfowabo kayise+ waba yinkosi esikhundleni sakhe. Khona-ke yashintsha igama lakhe laba uZedekiya.+ 18  UZedekiya+ wayeneminyaka engamashumi amabili nanye lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema. Igama likanina kwakunguHamuthali+ indodakazi kaJeremiya waseLibhina. 19  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova, njengakho konke uJehoyakimi ayekwenzile.+ 20  Kwenzeka eJerusalema nakwaJuda ngenxa yentukuthelo+ kaJehova kwaze kwaba yilapho esebalahlile basuka phambi kwakhe.+ UZedekiya wadlubulunda enkosini yaseBhabhiloni.+

Imibhalo yaphansi