Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Thimothewu 6:1-21

6  Bonke abayizigqila ngaphansi kwejoka mabaqhubeke bebheka abanikazi babo njengabafanelekela udumo olugcwele,+ ukuze kungalokothi kukhulunywe kabi+ ngegama likaNkulunkulu nemfundiso.  Ngaphezu kwalokho, labo abanabanikazi+ abakholwayo mabangababukeli phansi,+ ngoba bengabazalwane.+ Ngokuphambene nalokho, mababe izigqila ngokuzithandela nakakhulu, ngoba labo abathola inzuzo yenkonzo yabo enhle bangamakholwa futhi bangabathandekayo. Qhubeka ufundisa ngalezi zinto+ futhi unikeza lezi zikhuthazo.  Uma umuntu efundisa enye imfundiso+ futhi engavumelani namazwi aphilayo+ eNkosi yethu uJesu Kristu, noma nemfundiso evumelana nokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu,+  ukhukhumele,+ akaqondi lutho,+ kodwa ugula engqondweni+ ngenxa yemibuzo nokuphikisana ngamazwi.+ Kulezi zinto kuvela umona,+ ukuxabana, izinkulumo eziyihlazo,+ izinsolo ezimbi,  izimpikiswano ezishisayo ngobala kubantu abonakalisiwe engqondweni+ nabaphangwe iqiniso,+ becabanga ukuthi ukuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu kuyindlela yokuthola inzuzo.+  Empeleni, kuyindlela yokuthola inzuzo enkulu,+ lokhu kuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu+ kanye nokwaneliswa.+  Ngoba asilethanga lutho ezweni, futhi asinakuhamba nalutho.+  Ngakho, uma sinokudla nokokwembatha, siyokwaneliswa yilezi zinto.+  Nokho, labo abazimisele ngokuceba bawela esilingweni+ nasogibeni nasezifisweni+ eziningi ezingenangqondo nezilimazayo, eziphonsa abantu ekubhujisweni nasencithakalweni.+ 10  Ngoba uthando+ lwemali luyimpande+ yazo zonke izinhlobo zezinto ezilimazayo,+ futhi ngokuzama ukufinyelela lolu thando abanye baye baduka okholweni futhi bazigwaza yonke indawo ngeminjunju eminingi.+ 11  Nokho, wena, muntu kaNkulunkulu, zibalekele lezi zinto.+ Kodwa phishekela ukulunga, ukuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu, ukholo, uthando, ukukhuthazela, ubumnene bomoya.+ 12  Yilwa ukulwa okuhle kokholo,+ bambisisa ukuphila okuphakade owabizelwa kona futhi wavuma kahle obala+ phambi kofakazi abaningi. 13  Ngikuyala+ phambi kukaNkulunkulu, ophilisa zonke izinto, naphambi kukaKristu Jesu, lowo njengofakazi,+ owavuma ukuvuma okuhle obala+ phambi kukaPontiyu Pilatu,+ 14  ukuba ugcine umyalo ngendlela engenabala nengasoleki kuze kubonakaliswe+ iNkosi yethu uJesu Kristu. 15  Lokhu kubonakaliswa kuyoboniswa nguMbusi Onamandla+ ojabulayo nowukuphela kwakhe ngezikhathi zako ezimisiwe,+ yena oyiNkosi+ yalabo ababusa njengamakhosi noMbusi+ walabo ababusa njengababusi, 16  okunguye yedwa onokungafi,+ ohlala ekukhanyeni+ ongenakusondela kuko, okungekho noyedwa umuntu ombonile noma ongambona.+ Kuye makube udumo+ namandla aphakade. Amen. 17  Yala labo abacebile+ esimisweni samanje sezinto ukuba bangaqhoshi,+ futhi bangabeki ithemba labo engcebweni+ engaqinisekile, kodwa kuNkulunkulu, osinika zonke izinto ngokucebile ukuze sizijabulele;+ 18  benze okuhle,+ bacebe emisebenzini emihle,+ babe nesandla esivulekile, belungele ukwabelana+ izinto nabanye, 19  bezibekelela+ ngokulondekile isisekelo+ esihle sesikhathi esizayo, ukuze babambisise ukuphila kwangempela.+ 20  O Thimothewu, kuqaphe ophathiswe+ kona, uzifulathele izinkulumo ezingenangqondo ezingcolisa okungcwele, nokuphikisana ngalokho okubizwa ngokungeyikho ngokuthi “ulwazi.”+ 21  Ngokugabisa ngolwazi olunjalo abanye baye baphambuka okholweni.+ Kwangathi umusa ongafanelwe ungaba nani.

Imibhalo yaphansi