Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Thesalonika 4:1-18

4  Ekugcineni, bazalwane, siyanicela futhi siyanikhuthaza ngeNkosi uJesu, njengoba nje namukela isiyalo esivela kithi mayelana nendlela okufanele nihambe+ ngayo futhi nijabulise uNkulunkulu, njengoba nje eqinisweni nihamba, ukuba niqhubeke nikwenza ngokugcwele.+  Ngoba niyayazi imiyalo+ esaninika yona ngeNkosi uJesu.  Ngoba yilokhu uNkulunkulu akuthandayo, ukungcweliswa kwenu,+ ukuba nidede ebufebeni;+  ukuze ngamunye wenu azi ukuthi angasilawula kanjani isitsha+ sakhe siqu ngokungcweliswa+ nangodumo,  kungabi ngesifiso sobulili+ sokukhanuka, esinjengaleso lezo zizwe+ ezingamazi uNkulunkulu ezinaso;+  ukuba kungabikho muntu ofinyelela eqophelweni lokulimaza umfowabo futhi angenele emalungelweni akhe kule ndaba,+ ngoba uJehova ufuna ukuba kukhishwe isijeziso ngenxa yazo zonke lezi zinto,+ njengoba nje sanitshela kusengaphambili futhi saninikeza nobufakazi obuphelele.+  Ngoba uNkulunkulu wasibizela ukungcweliswa,+ hhayi ukuba avumele ukungcola.  Ngakho-ke, umuntu obonisa ukunganaki,+ akabonisi ukunganaki umuntu, kodwa uNkulunkulu,+ ofaka umoya wakhe ongcwele+ kini.  Nokho, maqondana nothando lobuzalwane,+ anidingi ukuba sinilobele, ngoba nina ngokwenu nifundiswa uNkulunkulu+ ukuba nithandane;+ 10  futhi, eqinisweni, lokho niyakwenza kubo bonke abazalwane kulo lonke elaseMakedoniya. Kodwa siyanikhuthaza, bazalwane, ukuba niqhubeke nikwenza ngesilinganiso esigcwele ngokwengeziwe, 11  nokuba nikwenze umgomo wenu ukuphila ngokuthula+ futhi ninake izindaba zenu+ siqu futhi nisebenze ngezandla zenu,+ njengoba nje saniyala; 12  ukuze nihambe ngokufaneleyo+ ngokuqondene nabantu bangaphandle+ futhi ningasweli lutho.+ 13  Ngaphezu kwalokho, bazalwane, asifuni ukuba nibe abangenalwazi ngalabo abalele;+ ukuze ningadabuki njengoba nje kwenza bonke abanye abangenalo ithemba.+ 14  Ngoba uma ukholo lwethu luwukuthi uJesu wafa wabuye wavuka,+ kanjalo futhi uNkulunkulu uyobaletha kanye naye labo asebalala ngoJesu.+ 15  Ngoba nakhu esinitshela khona ngezwi+ likaJehova, ukuthi thina esiphilayo esiphila kuze kube sekubeni khona kweNkosi+ ngeke nangayiphi indlela sibandulele labo asebalala; 16  ngoba iNkosi ngokwayo iyokwehla ezulwini+ ngezwi elinegunya, ngezwi lengelosi enkulu+ nangecilongo+ likaNkulunkulu, futhi labo abafileyo bamunye noKristu bayovuka kuqala.+ 17  Ngemva kwalokho thina esiphilayo esisekhona siyothathwa+ kanye nabo+ ngamafu+ ukuze sihlangabeze+ iNkosi emoyeni; kanjalo siyoba neNkosi ngaso sonke isikhathi.+ 18  Ngenxa yalokho, qhubekani niduduzana ngala mazwi.

Imibhalo yaphansi