Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 8:1-22

8  Ngokushesha nje lapho uSamuweli esemdala wamisa+ amadodana akhe ukuba abe ngabahluleli baka-Israyeli.  Manje igama lezibulo lakhe kwakunguJoweli,+ igama leyesibili kungu-Abhiya;+ ayahlulela eBheri-sheba.  Amadodana akhe awahambanga ngezindlela zakhe,+ kodwa ayethambekele ekulandeleni inzuzo engalungile,+ amukela isifumbathiso+ futhi ephendukezela isahlulelo.+  Ngemva kwesikhathi wonke amadoda amadala akwa-Israyeli+ aqoqana eza kuSamuweli eRama  athi kuye: “Bheka! Wena usugugile, kodwa amadodana akho awahambanga ngezindlela zakho. Manje simisele inkosi+ ukuba isahlulele njengazo zonke izizwe.”  Kodwa le nto yayiyimbi emehlweni kaSamuweli njengoba ayethé: “Sinike inkosi ukuba isahlulele,” ngakho uSamuweli wathandaza kuJehova.+  Khona-ke uJehova wathi kuSamuweli:+ “Lilalele izwi labantu kukho konke abakushoyo kuwe;+ ngoba akuwena abamalile, kodwa yimi abamalile ukuba ngingabi yinkosi+ phezu kwabo.  Ngokuvumelana nazo zonke izenzo zabo abazenzile kusukela ngosuku lokubakhuphula kwami ngibakhipha eGibhithe+ kuze kube yilolu suku ngokuthi bebelokhu bengishiya+ futhi bakhonze abanye onkulunkulu,+ yileyo ndlela abenza ngayo nakuwe futhi.  Manje lilalele izwi labo. Kuphela nje ukuthi kufanele ubaxwayise nokubaxwayisa, futhi ubatshele ilungelo elifanele lenkosi eyobusa phezu kwabo.”+ 10  Ngakho uSamuweli wawasho wonke amazwi kaJehova kubantu ababecela inkosi kuye. 11  Wathi: “Yilokhu okuyoba ilungelo elifanele+ lenkosi eyobusa phezu kwenu: Amadodana enu iyowathatha+ iwamise abe ngawayo ezinqoleni zayo+ naphakathi kwezinkweli zayo zamahhashi,+ amanye kuyomelwe agijime phambi kwezinqola zayo;+ 12  futhi izimisele izinduna phezu kwezinkulungwane+ nezinduna phezu kwamashumi amahlanu,+ namanye ukuba ayilimele+ futhi avune isivuno sayo,+ akhe izikhali zayo zempi+ namathuluzi ezinqola zayo.+ 13  Amadodakazi enu iyowathatha iwenze abathaki bamafutha okugcoba nabapheki nababhaki.+ 14  Amasimu enu nezivini zenu+ nezixhobo zenu zeminqumo,+ okuhle kunakho konke, iyokuthatha ikunike izinceku zayo. 15  Emasimini enu embewu nasezivinini zenu iyothatha okweshumi,+ ikunike izikhulu zayo zegceke+ nezinceku zayo. 16  Izinceku zenu nezincekukazi zenu nemihlambi yenu engcono kunayo yonke, nezimbongolo zenu, iyokuthatha, ikusebenzisele umsebenzi wayo.+ 17  Emihlambini yenu yezimvu nezimbuzi+ iyothatha okweshumi, nani ngokwenu niyoba abayo njengezinceku. 18  Futhi niyokhala ngalolo suku ngenxa yenkosi yenu+ enizikhethele yona, kodwa uJehova ngeke aniphendule ngalolo suku.”+ 19  Nokho, abantu benqaba ukulalela izwi likaSamuweli+ bathi: “Cha, kuzoba khona inkosi phezu kwethu. 20  Nathi futhi, kumelwe sibe njengazo zonke izizwe,+ inkosi yethu kumelwe isahlulele futhi iphume isihole iyolwa izimpi zethu.” 21  USamuweli wawalalela wonke amazwi abantu; khona-ke wawakhuluma ezindlebeni zikaJehova.+ 22  UJehova wathi kuSamuweli: “Lilalele izwi labo, futhi kumelwe wenze ukuba inkosi ibabuse.”+ Ngakho uSamuweli wathi emadodeni akwa-Israyeli: “Hambani yilowo nalowo aye emzini wakubo.”

Imibhalo yaphansi