Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 31:1-13

31  Manje amaFilisti ayelwa no-Israyeli,+ futhi amadoda akwa-Israyeli abaleka phambi kwamaFilisti, futhi ayelokhu ewa ebulewe+ eNtabeni iGilibowa.+  AmaFilisti amhlala ezithendeni uSawule namadodana akhe; ekugcineni amaFilisti ambulala uJonathani+ no-Abhinadaba+ noMaliki-shuwa,+ amadodana kaSawule.  Impi yaba nzima kuSawule, abacibishelayo, abaphatha umnsalo, ekugcineni bamthola, walinyazwa kabi abacibishelayo.+  Khona-ke uSawule wathi odibini lwakhe: “Hosha inkemba yakho+ ungigwaze ngayo, ukuze laba bantu abangasokile+ bangezi bangigwaze bangiphathe kabi.” Kodwa udibi lwakhe lwalungathandi,+ ngoba lwalwesaba kakhulu. Ngakho uSawule wathatha inkemba wawela phezu kwayo.+  Lapho udibi lwakhe lubona ukuthi uSawule usefile,+ nalo lwawela phezu kwenkemba yalo lwafa kanye naye.+  Kanjalo uSawule namadodana akhe amathathu nodibi lwakhe ngisho nawo wonke amadoda ayekanye naye, bafa ndawonye ngalolo suku.+  Lapho amadoda akwa-Israyeli ayesesifundeni sasethafeni eliphansi nayesesifundeni saseJordani ebona ukuthi amadoda akwa-Israyeli abalekile, nokuthi uSawule namadodana akhe bafile, ashiya imizi abaleka,+ okwathi ngemva kwalokho amaFilisti angena ahlala kuyo.+  Kwathi ngosuku olulandelayo, lapho amaFilisti eza ezohlubula ababulewe,+ athola uSawule namadodana akhe amathathu bedindilizile eNtabeni iGilibowa.+  Anquma ikhanda+ lakhe amhlubula imvunulo yakhe yempi athumela ezweni lamaFilisti nxazonke ukuze azise+ izindlu zezithombe zawo+ nabantu. 10  Ekugcineni abeka imvunulo yakhe yempi+ endlini yemifanekiso ka-Ashitoreti,+ isidumbu sakhe asibethela odongeni lwaseBheti-shani.+ 11  Ngokuqondene naye, abakhileyo eJabeshi-gileyadi+ bezwa ngalokho amaFilisti ayekwenzile kuSawule. 12  Ngokushesha wonke amadoda angamaqhawe asuka ahamba ubusuku bonke asethula isidumbu sikaSawule nezidumbu zamadodana akhe odongeni lwaseBheti-shani afika eJabeshi azishisa lapho.+ 13  Khona-ke athatha amathambo abo+ awangcwaba+ ngaphansi komthamariske+ eJabeshi, azila ukudla izinsuku eziyisikhombisa.+

Imibhalo yaphansi