Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 3:1-21

3  Sonke leso sikhathi umfana uSamuweli wayekhonza+ uJehova phambi kuka-Eli, futhi izwi elivela kuJehova+ laliyivelakancane ngalezo zinsuku;+ akukho mbono+ owawusakazwa kabanzi.  Manje ngalolo suku u-Eli wayelele endaweni yakhe, amehlo akhe ayeseqale ukuqundeka;+ wayengasaboni.  Isibani sikaNkulunkulu sasingakacinywa, futhi uSamuweli wayelele ethempelini+ likaJehova, lapho kwakukhona khona umphongolo kaNkulunkulu.  UJehova wambiza uSamuweli. Yena wathi: “Ngilapha.”+  Wagijima waya ku-Eli wathi: “Ngilapha, ngoba ungibizile.” Kodwa wathi: “Angikubizanga. Lala futhi.” Ngakho wahamba wayolala.  UJehova waphinda wambiza wathi: “Samuweli!”+ Khona-ke uSamuweli wavuka waya ku-Eli wathi: “Ngilapha, ngoba impela ungibizile.” Kodwa wathi: “Angikubizanga, ndodana yami.+ Lala futhi.”  (USamuweli yena, wayengakamazi uJehova, futhi izwi likaJehova lalingakaqali ukwembulwa kuye.)+  Ngakho uJehova waphinda futhi wamemeza okwesithathu wathi: “Samuweli!” Khona-ke wavuka waya ku-Eli wathi: “Ngilapha, ngoba kumelwe ukuba ungibizile.” U-Eli wayeseqonda ukuthi nguJehova owayebiza umfana.  Ngakho u-Eli wathi kuSamuweli: “Hamba, ulale, kuzothi uma ekubiza, wena uthi, ‘Khuluma, Jehova, ngoba inceku yakho ilalele.’” Ngakho uSamuweli wahamba wayolala endaweni yakhe. 10  Khona-ke uJehova weza wema endaweni yakhe wambiza njengangezinye izikhathi wathi: “Samuweli, Samuweli!” USamuweli wathi: “Khuluma, ngoba inceku yakho ilalele.”+ 11  UJehova wayesethi kuSamuweli: “Bheka! Ngenza+ okuthile kwa-Israyeli okuyothi uma noma ubani ezwa ngakho, zinkeneneze zombili izindlebe zakhe.+ 12  Ngalolo suku ngiyofeza ku-Eli konke engikushilo ngokuqondene nendlu yakhe, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.+ 13  Kumelwe umtshele ukuthi ngiyayahlulela indlu yakhe+ kuze kube nini nanini ngenxa yesiphambeko asazile,+ ngoba amadodana akhe aqalekisa uNkulunkulu,+ kodwa akawakhuzi.+ 14  Yingakho ngiye ngafunga kuyo indlu ka-Eli ukuthi isiphambeko sendlu ka-Eli ngeke sikhululwe ekujezisweni ngomhlatshelo noma ngomnikelo kuze kube nini nanini.”+ 15  USamuweli walala kwaze kwaba sekuseni. Khona-ke wavula iminyango yendlu kaJehova.+ USamuweli wayesaba ukutshela u-Eli ngalokho okwakubonakele.+ 16  Kodwa u-Eli wambiza uSamuweli wathi: “Samuweli, ndodana yami!” Yena wathi: “Ngilapha.” 17  Wayesethi: “Lithini izwi alikhulumé kuwe? Ngicela ungangifihleli lona.+ Kwangathi uNkulunkulu angenza kanjalo kuwe futhi kwangathi anganezela kanjalo kukho+ uma ungangifihlela izwi kuwo wonke amazwi awakhulume kuwe.” 18  Ngakho uSamuweli wamtshela wonke amazwi, akamfihlelanga lutho. Khona-ke u-Eli wathi: “NguJehova. Makenze okuhle emehlweni akhe.”+ 19  USamuweli waqhubeka ekhula, uJehova waba naye+ futhi akazange awisele phansi noma yiliphi kuwo wonke amazwi akhe.+ 20  Wonke u-Israyeli kusukela kwaDani kuze kube seBheri-sheba+ waqaphela ukuthi uSamuweli wayengogunyazelwe isikhundla sokuba ngumprofethi kuJehova.+ 21  UJehova waphinda futhi wabonakala+ eShilo, ngoba uJehova wayezambula kuSamuweli eShilo ngezwi likaJehova.+

Imibhalo yaphansi