Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 29:1-11

29  AmaFilisti+ aqoqela wonke amakamu awo e-Afeki, kuyilapho ama-Israyeli ayekanise ngasesiphethwini esasiseJizreyeli.+  Amakhosi amaFilisti ahlangene+ ayedlula ngamakhulu nangezinkulungwane, uDavide namadoda ayekanye naye badlula kamuva kanye no-Akhishi.+  Izikhulu zamaFilisti zaqala ukuthi: “Ahloseni la maHebheru?”+ Kulokhu u-Akhishi wathi ezikhulwini zamaFilisti: “Lo akuyena yini uDavide inceku kaSawule inkosi yakwa-Israyeli, obenami lapha unyaka owodwa noma emibili,+ futhi angitholanga+ ngisho nento eyodwa kuye kusukela osukwini ahlamukela ngalo kimi kuze kube yilolu suku?”  Izikhulu zamaFilisti zamthukuthelela, futhi izikhulu zamaFilisti zathi kuye: “Mphindisele emuva lo muntu,+ makabuyele endaweni omabele yona; makangehleli nathi empini, ukuze angabi omelene+ nathi empini. Yini lo muntu angazenza athandeke ngayo enkosini yakhe? Akuwona amakhanda abanye emadodeni akithi?  Akuyena yini lo Davide ababelokhu besabela kuye ngemidanso, bethi, ‘USawule ubulele izinkulungwane zakhe, uDavide yena amashumi ezinkulungwane zakhe’?”+  Ngakho u-Akhishi+ wabiza uDavide wathi kuye: “Kuphila kukaJehova,+ wena uqotho, futhi ukuphuma kwakho nokungena+ kwakho kanye nami ekamu bekulokhu kukuhle emehlweni ami;+ ngoba angitholanga bubi kuwe kusukela osukwini owafika ngalo kimi kuze kube yilolu suku.+ Kodwa awumuhle emehlweni amakhosi ahlangene.+  Manje buyela emuva uhambe ngokuthula, ukuze ungenzi lutho olubi emehlweni amakhosi ahlangene amaFilisti.”  Nokho, uDavide wathi ku-Akhishi: “Kungani, ngenzeni,+ futhi utholeni encekwini yakho kusukela ngosuku engangena ngalo ukuba ngibe phambi kwakho kuze kube yilolu suku,+ ukuba ngingezi futhi ngilwe nezitha zenkosi yami?”  Khona-ke u-Akhishi waphendula wathi kuDavide: “Ngazi kahle ukuthi wena ubulokhu umuhle emehlweni ami, unjengengelosi kaNkulunkulu.+ Kuphela yizikhulu zamaFilisti ezithé, ‘Makangakhuphukeli empini kanye nathi.’ 10  Manje vuka kusesekuseni kanye nezinceku zenkosi yakho ezize nawe; kumelwe nivuke ekuseni sekukhanya. Khona-ke nihambe.”+ 11  Ngakho uDavide washeshe wavuka, yena namadoda ayekanye naye, ukuba bahambe ekuseni+ babuyele ezweni lamaFilisti; amaFilisti wona akhuphukela eJizreyeli.+

Imibhalo yaphansi