Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 27:1-12

27  Nokho, uDavide wathi enhliziyweni yakhe: “Manje ngizokhukhulwa yisandla sikaSawule ngelinye ilanga. Akukho okungcono ngami ngaphandle kokuba ngibaleke+ nakanjani ngiye ezweni lamaFilisti;+ uSawule kumelwe aze aphelelwe yithemba ngami lapho engifuna kuyo yonke indawo yakwa-Israyeli,+ ngokuqinisekile manje ngizophunyuka esandleni sakhe.”  Ngakho uDavide wasuka futhi yena namadoda angamakhulu ayisithupha+ ayekanye naye bawelela ku-Akhishi+ indodana kaMawoki, inkosi yaseGati.  UDavide waqhubeka ehlala no-Akhishi eGati, yena namadoda ayekanye naye, yileyo naleyo nendlu yayo,+ uDavide nomkakhe ababili, u-Ahinohama+ umJizreyelikazi no-Abhigayili,+ umkaNabali umKarmelikazi.  Ngemva kwesikhathi kwabikwa kuSawule ukuthi uDavide wayebalekele eGati, ngakho akabange esamfuna.+  Khona-ke uDavide wathi ku-Akhishi: “Manje, uma ngithole umusa emehlweni akho, manginikwe indawo komunye wemizi esemaphandleni, ukuze ngihlale khona; ngoba kungani inceku yakho kufanele ihlale emzini wobukhosi kanye nawe?”  Ngakho u-Akhishi wamnika iZikilagi+ ngalolo suku. Yingakho iZikilagi liye laba ngelamakhosi akwaJuda kuze kube yilolu suku.  Isibalo sezinsuku uDavide azihlala emaphandleni amaFilisti saba unyaka nezinyanga ezine.+  UDavide wakhuphuka namadoda ayekanye naye ukuze ayothelekela amaGeshuri+ namaGirizi nama-Amaleki;+ ngoba ayakhe ezweni elisukela eThelami+ kuze kufike eShuri+ kwehle kuze kube sezweni laseGibhithe.  UDavide walishaya izwe, kodwa akalondanga ndoda namuntu wesifazane;+ wathatha imihlambi yezimvu nezimbuzi nemihlambi yezinkomo nezimbongolo namakamela nezingubo, okwathi ngemva kwalokho wabuyela ku-Akhishi. 10  Khona-ke u-Akhishi wathi: “Benithelekele yiphi indawo namuhla?” UDavide wathi:+ “Besithelekele iningizimu yakwaJuda+ neningizimu yamaJerameli+ neningizimu yamaKheni.”+ 11  Kepha amadoda nabesifazane, uDavide wayengabalondi ukuze abalethe eGati, ethi: “Ukuze bangasibiki, bathi, ‘UDavide wenze kanje.’”+ (Le ndlela iye yaba yinqubo yakhe zonke izinsuku azihlala emaphandleni amaFilisti.) 12  Ngakho u-Akhishi wamkholelwa+ uDavide, ezitshela ukuthi: “Ngokungangabazeki usebe nephunga elibi kubantu bakubo u-Israyeli;+ uzoba yinceku yami kuze kube nini nanini.”

Imibhalo yaphansi