Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 21:1-15

21  Kamuva uDavide wafika eNobi+ ku-Ahimeleki umpristi; u-Ahimeleki+ waqala ukuthuthumela lapho ehlangana noDavide wayesethi kuye: “Kungani uwedwa, kungekho muntu okanye nawe?”+  UDavide wathi ku-Ahimeleki umpristi: “Ngiyalwe yinkosi ngokwayo ngokuphathelene nendaba ethile,+ yathi kimi, ‘Makungazi muntu nhlobo ngendaba engikuthuma ngokuqondene nayo nengikuyale ngayo.’ Futhi ngenzé isivumelwano sokuhlangana nezinsizwa endaweni ethile.  Manje, uma kukhona izinkwa ezinhlanu onazo, nginike zona esandleni sami, noma unginike noma yini etholakalayo.”+  Kodwa umpristi wamphendula uDavide wathi: “Asikho isinkwa esivamile ngaphansi kwesandla sami, kodwa kukhona isinkwa esingcwele;+ uma nje okungenani izinsizwa zizigcinile esifazaneni.”+  Ngakho uDavide wamphendula umpristi wathi kuye: “Kodwa isifazane besidediselwe kude nathi njengangaphambili lapho ngiphuma,+ futhi imizimba yezinsizwa ilokhu ingcwele, nakuba ukuthunywa khona kungokuvamile. Kakhulu kangakanani-ke namuhla, lapho umuntu eba ngcwele emzimbeni wakhe?”  Kulokho umpristi wamnika okungcwele,+ ngoba kwakungekho sinkwa lapho ngaphandle kwesinkwa sokubukwa esasisuswe phambi kukaJehova+ ukuze kubekwe isinkwa esisha lapho ngosuku lokususwa kwaso.  Manje kwakukhona lapho ngalolo suku enye yezinceku zikaSawule, ibanjiwe+ phambi kukaJehova, igama layo kwakunguDowegi+ umEdomi,+ ovelele kubelusi bakaSawule.+  UDavide wathi ku-Ahimeleki: “Akukho lutho lapha onalo, umkhonto noma inkemba? Ngoba angiyiphathanga inkemba yami noma izikhali zami esandleni sami, ngoba indaba yenkosi ibiphuthuma.”  Khona-ke umpristi wathi: “Inkemba kaGoliyati+ umFilisti, owambulala ethafeni eliphansi lase-Elahi+—nansi, isongwe ngesiphuku, ngemuva kwe-efodi.+ Uma kuyiyo ozozithathela yona, yithathe, ngoba ayikho enye lapha ngaphandle kwayo.” UDavide wathi: “Ayikho enjengayo. Nginike yona.” 10  Khona-ke uDavide wasukuma waqhubeka ebaleka+ ngenxa kaSawule ngalolo suku, ekugcineni wafika ku-Akhishi inkosi yaseGati.+ 11  Izinceku zika-Akhishi zathi kuye: “Lo Davide akayona yini inkosi+ yezwe? Akuyena yini ababelokhu besabela kuye ngemidanso,+ bethi,‘USawule ubulele izinkulungwane zakhe,UDavide yena amashumi ezinkulungwane zakhe’?”+ 12  UDavide wafaka la mazwi enhliziyweni yakhe, wesaba kakhulu+ ngenxa ka-Akhishi inkosi yaseGati. 13  Ngakho wakufihla+ ukuthi uyaphila engqondweni emehlweni+ abo, waqala ukuzishaya ongaphilile engqondweni esandleni sabo walokhu edwebadweba ezicabheni zesango wayeka amathe agxazela entshebeni yakhe. 14  Ekugcineni u-Akhishi wathi ezincekwini zakhe: “Niyabona ukuthi lo muntu usangene. Nimlethelani kimi? 15  Ngiswele abantu abasangene yini nize ningilethele lona ukuba azosanganela kimi? Ingabe lona kufanele eze kwami?”

Imibhalo yaphansi