Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 16:1-23

16  Ekugcineni uJehova wathi kuSamuweli: “Kuyoze kube nini ulilela uSawule,+ kuyilapho mina, ngakolunye uhlangothi, ngimalile ukuba angabe esabusa njengenkosi phezu kuka-Israyeli?+ Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha+ uhambe. Ngizokuthuma kuJese+ waseBhetlehema, ngoba ngizilungiselele inkosi phakathi kwamadodana akhe.”+  Kodwa uSamuweli wathi: “Ngingaya kanjani? Lapho nje uSawule esezwile ngakho uzongibulala nakanjani.”+ UJehova waqhubeka wathi: “Kufanele uthathe emhlambini isithokazi, uthi, ‘Ngizé ukuzokwenzela uJehova umhlatshelo.’+  Futhi kumelwe ubizele uJese emhlatshelweni; mina, ngizokwazisa okumelwe ukwenze,+ futhi kumelwe ungigcobele+ lowo engizokubonisa yena.”  USamuweli wakwenza lokho uJehova ayekukhulumile. Lapho efika eBhetlehema+ amadoda amadala omuzi aqala ukuthuthumela+ lapho ehlangana naye, ngakho athi: “Ingabe ukuza kwakho kusho ukuthula?”+  Wathi: “Kusho ukuthula. Ngize ukuzokwenzela uJehova umhlatshelo. Zingcweliseni,+ niye nami emhlatshelweni.” Khona-ke wangcwelisa uJese namadodana akhe, okwathi ngemva kwalokho wababizela emhlatshelweni.  Kwathi lapho bengena futhi ebona u-Eliyabe,+ ngaso leso sikhathi wathi: “Ngokuqinisekile ogcotshiweyo wakhe uphambi kukaJehova.”  Kodwa uJehova wathi kuSamuweli: “Musa ukubheka ukubonakala kwakhe nokuphakama kwesiqu sakhe,+ ngoba ngimalile. Ngoba [indlela uNkulunkulu abona ngayo] akuyona indlela umuntu abona ngayo,+ ngoba umuntu nje ubona okubonakala emehlweni;+ kodwa uJehova yena, ubona lokho inhliziyo+ eyikho.”  Khona-ke uJese wabiza u-Abhinadaba+ wamdlulisa phambi kukaSamuweli, kodwa wathi: “UJehova akamkhethanga nalona futhi.”  Ngokulandelayo uJese wadlulisa uShamumaha,+ kodwa wathi: “UJehova akamkhethanga nalona futhi.” 10  Ngakho uJese wadlulisa phambi kukaSamuweli ayisikhombisa emadodaneni akhe; noma kunjalo uSamuweli wathi kuJese: “UJehova akabakhethanga laba.” 11  Ekugcineni uSamuweli wathi kuJese: “Ingabe sebephelele abafana?” Wathi: “Kuze kube manje ngomncane kubo osasele,+ futhi bheka! weluse izimvu.”+ Khona-ke uSamuweli wathi kuJese: “Thumela ukuba alandwe, ngoba ngeke sihlale phansi sidle aze afike lapha.” 12  Ngakho wathumela ukuba alandwe. Wayebomvana,+ eyinsizwa enamehlo amahle futhi emuhle. Khona-ke uJehova wathi: “Sukuma, mgcobe, ngoba nguye lo!”+ 13  Ngakho uSamuweli wathatha uphondo lwamafutha+ wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova waqala ukusebenza phezu kukaDavide kusukela ngalolo suku kuqhubeke.+ Kamuva uSamuweli wasukuma wahamba waya eRama.+ 14  Umoya kaJehova wamuka+ kuSawule, umoya omubi+ ovela kuJehova wamesabisa kakhulu. 15  Izinceku zikaSawule zathi kuye: “Bheka, manje, umoya omubi kaNkulunkulu uyakwesabisa kakhulu. 16  Siyacela, inkosi yethu mayiyale izinceku zakho eziphambi kwakho ukuba zifune umuntu onekhono+ obetha ihabhu.+ Kuyothi lapho umoya omubi kaNkulunkulu wehlela phezu kwakho, alibethe ngesandla sakhe, ngokuqinisekile kuzokuhambela kahle.” 17  Ngakho uSawule wathi ezincekwini zakhe: “Sizani ningitholele umuntu obetha kahle, nimlethe kimi.”+ 18  Esinye sezikhonzi saphendula sathi: “Bheka! Ngiyibonile indlela indodana kaJese waseBhetlehema enekhono ngayo ekubetheni,+ futhi iyindoda enamandla,+ eyiqhawe nendoda yempi+ futhi iyisikhulumi esikhaliphile+ nendoda eyakheke kahle,+ futhi uJehova unayo.”+ 19  Khona-ke uSawule wathumela izithunywa kuJese wathi: “Ngithumelele uDavide indodana yakho, okanye nomhlambi.”+ 20  Ngakho uJese wathatha imbongolo, isinkwa negabha lesikhumba+ lewayini nezinyane lembuzi wakuthumela kuSawule ngesandla sikaDavide indodana yakhe.+ 21  Kanjalo uDavide wafika kuSawule wamkhonza;+ wamthanda kakhulu, waba udibi lwakhe.+ 22  Ngenxa yalokho uSawule wathumela kuJese, wathi: “Ngicela uDavide aqhubeke engikhonza, ngoba utholé umusa emehlweni ami.” 23  Kwakuthi lapho umoya omubi kaNkulunkulu wehlela phezu kukaSawule, uDavide athathe ihabhu alibethe ngesandla sakhe; uSawule wayethola impumuzo kumhambele kahle, umoya omubi usuke kuye.+

Imibhalo yaphansi