Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 11:1-15

11  UNahashi umAmoni+ wakhuphuka wakanisa ngokumelene neJabeshi+ eGileyadi. Khona-ke wonke amadoda aseJabeshi athi kuNahashi: “Yenza isivumelwano nathi ukuze sikukhonze.”+   UNahashi umAmoni wayesethi kuwo: “Ngizosenza nani ngalo mbandela, ngombandela wokuthi ngikopolote+ wonke amehlo enu angakwesokunene, ngikumise kube yisihlamba phezu kuka-Israyeli wonke.”+  Amadoda amadala aseJabeshi wona athi kuye: “Sinike isikhathi esiyizinsuku eziyisikhombisa, sizothumela izithunywa kuyo yonke indawo yakwa-Israyeli, uma singamtholi ozosisindisa,+ khona-ke sizophuma size kuwe.”  Ngemva kwesikhathi izithunywa zafika eGibheya+ likaSawule zakhuluma la mazwi ezindlebeni zabantu, bonke abantu baphakamisa izwi labo bakhala.+  Kodwa bheka uSawule wayeza eqhuba umhlambi evela edlelweni, uSawule wathi: “Kwenzenjani kubantu, baze bakhale?” Base bemlandisa amazwi amadoda aseJabeshi.  Umoya+ kaNkulunkulu wasebenza kuSawule lapho ezwa la mazwi, intukuthelo yakhe yavutha kakhulu.+  Ngakho wathatha izinkunzi ezimbili wazihlahlela wazithumela kuzo zonke izindawo zakwa-Israyeli+ ngesandla sezithunywa, ethi: “Noma ubani kithi ongaphumi njengomlandeli kaSawule noSamuweli, kuzokwenziwa ngale ndlela ezinkomeni zakhe!”+ Ingebhe+ ngoJehova+ yehlela phezu kwabantu kangangokuthi baphuma njengomuntu oyedwa.+  Khona-ke wababala+ eBhezeki, abantwana bakwa-Israyeli bafinyelela ezinkulungwaneni ezingamakhulu amathathu, amadoda akwaJuda afinyelela ezinkulungwaneni ezingamashumi amathathu.  Manje bathi ezithunyweni ezazifikile: “Yilokhu enizokusho emadodeni aseJabeshi eGileyadi, ‘Kusasa izofika insindiso yenu lapho ilanga liqala ukushisa.’”+ Izithunywa zeza zatshela amadoda aseJabeshi, ajabula. 10  Ngenxa yalokho amadoda aseJabeshi athi: “Kusasa sizophuma size kini, futhi kumelwe nenze kithi ngokuvumelana nakho konke okuhle emehlweni enu.”+ 11  Kwathi ngosuku olulandelayo uSawule+ wamisa abantu baba amaviyo amathathu;+ bahamba baya phakathi kwekamu ngesikhathi somlindo wasekuseni+ bawabulala ama-Amoni+ kwaze kwaba sekushiseni kosuku. Lapho kuba khona abaseleyo, bahlakazwa kwangasala phakathi kwabo ababili bendawonye.+ 12  Abantu base bethi kuSamuweli: “Ngubani othi, ‘USawule—ingabe uzoba yinkosi phezu kwethu?’+ Banikeleni lapha labo bantu, sibabulale.”+ 13  Nokho, uSawule wathi: “Akukho muntu okufanele abulawe ngalolu suku,+ ngoba namuhla uJehova wenze insindiso kwa-Israyeli.”+ 14  Kamuva uSamuweli wathi kubantu: “Wozani siye eGiligali+ ukuze sibuvuselele khona ubukhosi.”+ 15  Ngakho bonke abantu baya eGiligali bamisa uSawule waba yinkosi lapho phambi kukaJehova eGiligali. Khona-ke banikela lapho imihlatshelo yenhlanganyelo phambi kukaJehova,+ futhi uSawule nabo bonke abantu bakwa-Israyeli baqhubeka bejabula lapho ngezinga elikhulu.+

Imibhalo yaphansi