Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Petru 4:1-19

4  Ngakho njengoba uKristu ahlupheka enyameni,+ nani futhi hlomani ngesimo sengqondo esifanayo;+ ngoba umuntu oye wahlupheka enyameni uziyekile izono,+  ukuze kuthi ngengxenye esele yesikhathi sakhe esenyameni,+ angabe esaphilela izifiso zabantu, kodwa aphilele intando kaNkulunkulu.+  Ngoba kwanele ukuthi esikhathini+ esidlulile nenza intando yezizwe+ lapho niqhubeka ezenzweni zokuziphatha okubi,+ ukukhanuka, ukweqisa ewayinini,+ imibuthano exokozelayo, imincintiswano yokuphuza, nokukhonza izithombe okuphambene nomthetho.+  Ngenxa yokuthi aniqhubeki nigijima nabo kule nkambo eyisa echibini elifanayo eliphansi lokuzitika ngamanyala,+ bayakhungatheka futhi baqhubeke benihlambalaza.+  Kodwa laba bantu bayolandisa kulowo+ olungele ukwahlulela abaphilayo nabafileyo.+  Eqinisweni, izindaba ezinhle zamenyezelwa nakwabafileyo+ ngenxa yale njongo, ukuze bahlulelwe ngokwenyama ngokombono wabantu+ kodwa baphile ngokomoya+ ngokombono kaNkulunkulu.  Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekusondele.+ Ngakho-ke, yibani abahluzekile engqondweni,+ futhi niphaphamele ukuthandaza.+  Ngaphezu kwakho konke, yibani nothando olukhulu ngomunye nomunye,+ ngoba uthando lumboza izono eziningi.+  Ngenisanani ngaphandle kokukhononda.+ 10  Ngokwesilinganiso ngamunye amukele ngaso isipho, sisebenziseni ekukhonzaneni njengabaphathi abahle bomusa ongafanelwe kaNkulunkulu obonakaliswe ngezindlela ezihlukahlukene.+ 11  Uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokungathi ukhuluma amazwi kaNkulunkulu angcwele;+ uma umuntu ekhonza,+ makakhonze njengoncike emandleni anikezwa nguNkulunkulu;+ ukuze kukho konke uNkulunkulu akhazinyuliswe+ ngoJesu Kristu. Inkazimulo+ namandla kungokwakhe kuze kube phakade naphakade. Amen. 12  Bathandekayo, ningakhungathekiswa ukusha enikuzwayo, okwenzeka kini ngenjongo yokunivivinya,+ njengokungathi nehlelwa yinto eyinqaba. 13  Ngokuphambene nalokho, qhubekani nijabula+ njengoba nje ningabahlanganyeli ezinhluphekweni zikaKristu,+ ukuze nijabule futhi nichichime injabulo naphakathi nokwambulwa+ kwenkazimulo yakhe. 14  Uma nihlanjalazwa ngenxa yegama likaKristu,+ niyajabula,+ ngoba umoya wenkazimulo, yebo, umoya kaNkulunkulu, uhlezi phezu kwenu.+ 15  Nokho, makungabikho noyedwa kini ohlupheka+ ngoba engumbulali noma eyisela noma engumenzi wokubi noma ngoba engugaxekile ezindabeni+ zabanye abantu. 16  Kodwa uma ehlupheka+ ngoba engumKristu, makangabi namahloni,+ kodwa makaqhubeke ekhazimulisa uNkulunkulu kuleli gama. 17  Ngoba yisikhathi esimisiwe sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu.+ Uma kuqala ngathi kuqala,+ kuyoba yini ukuphela kwalabo abangazilaleli izindaba ezinhle zikaNkulunkulu?+ 18  “Futhi uma umuntu olungileyo esindiswa kanzima,+ uyobekwaphi umuntu ongamhloniphi uNkulunkulu nesoni?”+ 19  Ngakho-ke, nalabo abahlupheka ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu mabaqhubeke bebeka imiphefumulo yabo kuMdali othembekile kuyilapho benza okuhle.+

Imibhalo yaphansi