Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Korinte 16:1-24

16  Ngokuphathelene nokuqoqwa komnikelo+ ongowabangcwele,+ njengoba nje ngayala amabandla aseGalathiya,+ nani yenzani ngaleyo ndlela.  Njalo ngosuku lokuqala lwesonto yilowo nalowo kini endlini yakhe makabeke eceleni okuthile, kuye ngokuchuma kwakhe, ukuze kuthi lapho ngifika, ukuqoqwa kweminikelo kungenzeki ngaleso sikhathi.  Kodwa uma ngifika lapho, noma yibaphi abantu enithi bayamukeleka ngezincwadi,+ labo bantu ngiyobathumela ukuba bayise isipho senu somusa eJerusalema.  Nokho, uma kufanele ukuba nami ngiye khona, bayokuya nami.  Kodwa ngizokuza kini uma sengidabule eMakedoniya, ngoba ngizodabula eMakedoniya;+  futhi mhlawumbe ngizohlala ubusika noma buze budlule nginani, ukuze ningiphelezele+ ingxenye yendlela ukuya lapho ngingase ngiye khona.  Ngoba angifuni ukunibona njengamanje ekudluleni kwami, ngoba ngithemba ukuhlala isikhathi esithile nani,+ uma uJehova+ evuma.+  Kodwa ngizohlala e-Efesu+ kuze kube umkhosi wePhentekoste;  ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu oholela emsebenzini,+ kodwa kukhona abaphikisi abaningi. 10  Nokho, uma uThimothewu+ efika, qinisekani ukuba angesabi phakathi kwenu, ngoba wenza umsebenzi kaJehova,+ njengoba nje nami ngiwenza. 11  Ngakho-ke, makungabikho muntu ombukela phansi.+ Mphelezeleni ingxenye yendlela ngokuthula, ukuze afike lapha kimi, ngoba ngimlindile kanye nabazalwane. 12  Ngokuphathelene no-Apholo+ umzalwane, ngamncenga kakhulu ukuba eze kanye nabazalwane kini, kodwa nokho kwakungeyona neze intando yakhe ukuza manje; kodwa uzokuza lapho eba nethuba. 13  Hlalani niphapheme,+ nime niqinile okholweni,+ niqhubeke njengamadoda,+ nibe namandla.+ 14  Zonke izindaba zenu mazenzeke ngothando.+ 15  Manje ngiyanikhuthaza, bazalwane: Niyazi ukuthi umkhaya kaStefana ululibo+ lwase-Akhaya nokuthi wazilungisela ukuba ukhonze abangcwele.+ 16  Kwangathi nani ningaqhubeka futhi nizithoba kubantu balolo hlobo nakuwo wonke umuntu onobambiswano noshikashikekayo.+ 17  Kodwa ngiyajabula ngokuba khona kukaStefana+ noFortunatu no-Akhayiku, ngoba bavale isikhala sokungabikho kwenu lapha. 18  Ngoba bawuqabulile umoya+ wami nowenu. Ngakho-ke waziseni amadoda alolo hlobo.+ 19  Amabandla ase-Asiya ayakhonza kini.+ U-Akhwila noPriska kanye nebandla elisendlini+ yabo bayakhonza kini ngenhliziyo yonke eNkosini. 20  Bonke abazalwane bayakhonza kini. Bingelelanani ngokwanga okungcwele.+ 21  Nanku umkhonzo wami, okaPawulu, ngesandla sami siqu.+ 22  Uma noma ubani engayithandi iNkosi, makaqalekiswe.+ O Nkosi yethu, woza!+ 23  Kwangathi umusa ongafanelwe weNkosi uJesu ungaba nani. 24  Kwangathi uthando lwami lungaba nani nonke kuKristu Jesu.

Imibhalo yaphansi