Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Korinte 12:1-31

12  Ngokuphathelene nezipho ezingokomoya,+ bafowethu, angifuni ukuba nibe abangenalwazi.  Niyazi ukuthi lapho nisengabantu bezizwe,+ naniholelwa kulezo zithombe+ ezingakhulumi+ ngaleyo ndlela enaniholwa ngayo.  Ngakho-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi akekho umuntu ongathi ekhuluma ngomoya kaNkulunkulu athi: “UJesu uqalekisiwe!”+ futhi akekho umuntu ongathi: “UJesu uyiNkosi!” kungengomoya ongcwele.+  Kukhona izinhlobonhlobo zezipho,+ kodwa kukhona umoya owodwa;+  kukhona izinhlobonhlobo zezinkonzo,+ kodwa nokho kukhona iNkosi eyodwa;+  kukhona izinhlobonhlobo zemisebenzi,+ kodwa nokho nguNkulunkulu+ oyedwa owenza yonke imisebenzi kubo bonke abantu.+  Kodwa ukubonakaliswa komoya kunikwa lowo nalowo ngenjongo enenzuzo.+  Ngokwesibonelo, omunye ngomoya unikwa inkulumo yokuhlakanipha,+ omunye inkulumo yolwazi+ ngawo lowo moya,  omunye ukholo+ ngawo lowo moya, omunye izipho zokuphulukisa+ ngawo lowo moya owodwa, 10  omunye futhi ukusebenza kwemisebenzi yamandla,+ omunye ukuprofetha,+ omunye ikhono lokwahlukanisa+ amazwi aphefumulelwe,+ omunye izilimi ezihlukahlukene,+ kanti omunye ukuchaza+ izilimi. 11  Kodwa yonke le misebenzi yenziwa yiwo lowo moya owodwa,+ wabela+ lowo nalowo ngokwahlukana njengoba nje uthanda.+ 12  Ngoba njengoba nje umzimba umunye kodwa unamalungu amaningi, futhi wonke amalungu alowo mzimba engumzimba owodwa, nakuba emaningi,+ unjalo noKristu.+ 13  Ngoba ngempela sonke sabhapathizwa+ umoya owodwa ukuba sibe umzimba owodwa, kungakhathaliseki ukuthi singamaJuda noma singamaGreki, kungakhathaliseki ukuthi siyizigqila noma sikhululekile, futhi sonke senziwa ukuba siphuze+ umoya owodwa. 14  Ngoba ngempela, umzimba awulona ilungu elilodwa, kodwa amaningi.+ 15  Uma unyawo belungathi: “Ngenxa yokuthi angisona isandla, angiyona ingxenye yomzimba,” lokhu akulwenzi lungabi yingxenye yomzimba.+ 16  Futhi uma indlebe ibingathi: “Ngenxa yokuthi angilona iso, angiyona ingxenye yomzimba,” lesi sizathu asiyenzi ingabi yingxenye yomzimba.+ 17  Ukube wonke umzimba ubuyiso, ukuzwa bekuyoba kuphi? Uma wonke ubuwukuzwa, ukuhogela bekuyoba kuphi? 18  Kodwa manje uNkulunkulu uye wabeka amalungu emzimbeni, ngalinye lawo, njengoba nje ethanda.+ 19  Ukube wonke ebeyilungu elilodwa,+ umzimba ubuyoba kuphi? 20  Kodwa manje angamalungu amaningi,+ nokho angumzimba owodwa. 21  Iso alinakusho esandleni ukuthi: “Angikudingi”; noma, futhi, ikhanda alinakusho ezinyaweni ukuthi: “Anginidingi.” 22  Kodwa kunalokho iqiniso liwukuthi lawo malungu omzimba abonakala sengathi abuthakathaka+ kakhudlwana ayadingeka, 23  nezingxenye zomzimba esicabanga ukuthi azihloniphekile kangako, yizo esizibiyela ngodumo olukhulu ngokwengeziwe,+ ngakho izingxenye zethu ezingabukeki zibukeka kahle ngokwengeziwe, 24  kanti izingxenye zethu ezibukekayo azidingi lutho. Noma kunjalo, uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, eyinika udumo olukhulu ngokwengeziwe leyo ngxenye eyayintula, 25  ukuze kungabikho ukuhlukana emzimbeni, kodwa ukuze amalungu awo anakekelane ngokufanayo.+ 26  Futhi uma ilungu elilodwa lihlupheka, wonke amanye amalungu ahlupheka+ kanye nalo; noma uma ilungu likhazinyuliswa,+ wonke amanye amalungu ajabula kanye nalo.+ 27  Nina niwumzimba kaKristu, futhi ngabanye ningamalungu.+ 28  Futhi uNkulunkulu ubeke abahlukahlukene ebandleni,+ okokuqala, abaphostoli;+ okwesibili, abaprofethi;+ okwesithathu, abafundisi;+ bese kuba imisebenzi+ yamandla; bese kuba izipho zokuphulukisa;+ izinkonzo+ eziwusizo, amakhono okuqondisa,+ izilimi ezihlukahlukene.+ 29  Akubona bonke abangabaphostoli, akunjalo? Akubona bonke abangabaprofethi, akunjalo? Akubona bonke abangabafundisi, akunjalo? Akubona bonke abenza imisebenzi yamandla, akunjalo? 30  Akubona bonke abaneziphiwo zokuphulukisa, akunjalo? Akubona bonke abakhuluma ngezilimi,+ akunjalo? Abahumushi+ bonke, akunjalo? 31  Kodwa qhubekani nifuna ngentshiseko iziphiwo+ ezinkulu kunalezi. Nokho nginibonisa indlela ezidlula zonke.+

Imibhalo yaphansi