Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 6:1-38

6  Kwathi ngonyaka wamakhulu amane namashumi ayisishiyagalombili ngemva kokuba abantwana bakwa-Israyeli bephumile ezweni laseGibhithe,+ ngonyaka wesine,+ ngenyanga kaZivi,+ okungukuthi, inyanga yesibili,+ ngemva kokuba uSolomoni ebe yinkosi phezu kuka-Israyeli, wayakha indlu kaJehova.+  Indlu iNkosi uSolomoni eyayakhela+ uJehova yayiyizingalo+ ezingamashumi ayisithupha ubude, iyizingalo ezingamashumi amabili ububanzi, iyizingalo ezingamashumi amathathu ukuphakama.+  Umpheme+ phambi kwethempeli lendlu wawuyizingalo ezingamashumi amabili ubude, phambi kobubanzi bendlu. Ukujula kwawo kwakuyizingalo eziyishumi, phambi kwendlu.  Indlu wayenzela amafasitela anezinhlaka ezazilokhu ziya ziba umngcingo.+  Ngaphezu kwalokho, wakha odongeni lwendlu isakhiwo esiseceleni nxazonke, ezindongeni zendlu nxazonke zethempeli nekamelo elingaphakathi impela,+ wenza amagumbi aseceleni+ nxazonke.  Igumbi eliseceleni elingaphansi kunawo wonke laliyizingalo ezinhlanu ububanzi, eliphakathi laliyizingalo eziyisithupha ububanzi, kanti elesithathu laliyizingalo eziyisikhombisa ububanzi; ngoba kwakunezindawo ezincishisiwe+ azenza endlini nxazonke ngaphandle, ukuze kungabikho lutho oluncike ezindongeni zendlu.+  Indlu yona, lapho yakhiwa, yakhiwa ngamatshe asenkwalini+ ayeseqediwe kakade; futhi izando nezimbazo nanoma yimaphi amathuluzi ensimbi, kwakungezwakali endlini+ lapho yakhiwa.  Umnyango+ wegumbi eliseceleni elingaphansi kunawo wonke wawusohlangothini lwesokunene lwendlu, futhi kwakunyukwa ngezitebhisi lapho kuyiwa kweliphakathi, nalapho kusukwa kweliphakathi kuyiwa kwelesithathu.  Ngaphezu kwalokho, waqhubeka akha indlu ukuze ayiqede,+ wamboza indlu ngaphakathi ngemishayo nangezinhlu zokhuni lomsedari.+ 10  Ngaphezu kwalokho, wakha amagumbi asemaceleni+ kuyo yonke le ndlu ayizingalo ezinhlanu ukuphakama, futhi ayebambelele endlini ngezingodo+ zemithi yomsedari. 11  Phakathi naleso sikhathi, izwi likaJehova lafika kuSolomoni,+ lithi:+ 12  “Ngokuqondene nale ndlu oyakhayo, uma uzohamba ezimisweni zami+ wenze izinqumo zami zokwahlulela+ futhi empeleni ugcine yonke imiyalo yami ngokuhamba kuyo,+ ngokuqinisekile nami ngizolifeza izwi lami kuwe engalikhuluma kuDavide uyihlo;+ 13  impela ngizohlala phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli,+ futhi ngeke ngisishiye isizwe sami u-Israyeli.”+ 14  USolomoni waqhubeka akha indlu ukuze ayiqede.+ 15  Izindonga zendlu ngaphakathi wazakha ngamapulangwe omsedari. Kusukela phansi endlini kuze kube semishayweni yophahla olungaphakathi wayimboza ngokhuni ngaphakathi; wamboza iphansi lendlu ngamapulangwe omjunipha.+ 16  Ngaphezu kwalokho, wakha izingalo ezingamashumi amabili ezinhlangothini ezingemuva zendlu ngamapulangwe omsedari, kusukela phansi kuze kube semishayweni, ngaphakathi wayakhela ikamelo elingaphakathi impela,+ iNgcwelengcwele.+ 17  Futhi indlu yaba yizingalo ezingamashumi amane, okungukuthi, ithempeli+ elingaphambi kwayo.+ 18  Ukhuni lomsedari olusendlini ngaphakathi lwalunemifanekiso eqoshiwe+ yemihlobiso emise okwamaselwa namagoda ezimbali.+ Konke kwakuwukhuni lomsedari; akukho tshe elalibonakala. 19  Futhi ikamelo elingaphakathi impela+ endlini walilungisa ngaphakathi, ukuze abeke lapho umphongolo+ wesivumelwano+ sikaJehova. 20  Ikamelo elingaphakathi impela laliyizingalo ezingamashumi amabili ubude, liyizingalo ezingamashumi amabili ububanzi,+ nezingalo ezingamashumi amabili ukuphakama; futhi walinameka ngegolide elihlanzekile,+ wayesemboza i-altare+ ngokhuni lomsedari. 21  USolomoni waqhubeka wanameka+ indlu ngaphakathi ngegolide elihlanzekile,+ futhi wenza ukuba amaketanga+ egolide anqamule ngaphambi kwekamelo elingaphakathi impela,+ futhi wayinameka ngegolide. 22  Yonke indlu wayinameka ngegolide,+ yaze yaphela yonke indlu; nalo lonke i-altare+ elalingasekamelweni elingaphakathi impela walinameka ngegolide.+ 23  Ngaphezu kwalokho, wenza amakherubi+ amabili ngokhuni lwesihlahla sikawoyela ekamelweni elingaphakathi impela, ukuphakama kwalelo nalelo+ kuyizingalo eziyishumi. 24  Elinye iphiko lekherubi laliyizingalo ezinhlanu nelinye iphiko liyizingalo ezinhlanu. Kwakuyizingalo eziyishumi ukusuka kwesinye isihloko sephiko lalo ukuya kwesinye isihloko sephiko lalo.+ 25  Ikherubi lesibili laliyizingalo eziyishumi. Womabili la makherubi ayenezilinganiso ezifanayo nesimo esifanayo. 26  Ukuphakama kwelinye ikherubi kwakuyizingalo eziyishumi, futhi kwakunjalo nangelinye ikherubi. 27  Khona-ke wawabeka la makherubi ngaphakathi endlini engaphakathi, kangangokuba amakherubi elula amaphiko awo.+ Kanjalo iphiko lelinye ikherubi lafinyelela odongeni nephiko lelinye ikherubi lafinyelela kolunye udonga; futhi amaphiko awo ayemaphakathi nendlu, iphiko lifinyelela kwelinye iphiko.+ 28  Ngaphezu kwalokho, la makherubi wawanameka ngegolide.+ 29  Zonke izindonga zendlu nxazonke waziqopha imifanekiso yamakherubi+ nemidwebo yemithi yesundu+ nemifanekiso yezimbali,+ ngaphakathi nangaphandle; 30  iphansi+ lendlu walinameka ngegolide, ngaphakathi nangaphandle. 31  Umnyango wekamelo elingaphakathi impela wawenza waba nezicabha+ zokhuni lwesihlahla sikawoyela:+ izinsika ezisemaceleni, izinsika zeminyango nokwesihlanu. 32  Lezi zicabha ezimbili zazenziwe ngokhuni lwesihlahla sikawoyela, waqopha kuzo imifanekiso yamakherubi nemidwebo yemithi yesundu nemifanekiso yezimbali, wakunameka ngegolide; washayelela igolide phezu kwamakherubi nemidwebo yemithi yesundu. 33  Yileyo ndlela enza ngayo ngomnyango wethempeli, izinsika zomnyango zokhuni lwesihlahla sikawoyela, ezinezinhlangothi ezine ezilinganayo. 34  Le minyango emibili yayenziwe ngokhuni lomjunipha.+ Izicabha ezimbili zomunye umnyango zaziphenduka ezihlokweni, nezinye izicabha ezimbili zomunye umnyango zaziphenduka ezihlokweni.+ 35  Waqopha amakherubi nemidwebo yemithi yesundu nemifanekiso yezimbali, wanameka izingcwecwe zegolide phezu kwale mifanekiso.+ 36  Khona-ke wakha igceke elingaphakathi+ ngezinhlu ezintathu+ zamatshe aqoshiwe nangohlu lwemishayo yokhuni lomsedari. 37  Ngonyaka wesine isisekelo+ sendlu kaJehova sase sibekiwe, ngenyanga kaZivi;+ 38  ngonyaka weshumi nanye, ngenyanga kaBuli, okungukuthi, ngenyanga yesishiyagalombili, indlu yaqedwa+ ngokuqondene nayo yonke imininingwane yayo nawo wonke umklamo wayo;+ kangangokuba kwamthatha iminyaka eyisikhombisa ukuyakha.

Imibhalo yaphansi