Dlulela kokuphakathi

Young People Ask—What Will I Do With My Life?

Bonke abasha kumelwe bazibuze lo mbuzo obalulekile, ‘Ngizokwenzani ngokuphila kwami?’ Njengoba ubukele le video ekhuluma ngo-Andre obhekene nesinqumo esinzima futhi onenhliziyo ehlukene phakathi, cabangisisa ngeyakho imigomo. Yikuphi azokukhetha? Yikuphi okuzomlethela ukwaneliseka? Le video iphinde ibe nezingxoxo zentsha evela kwamanye amazwe futhi zizokuvezela indlela ekahle yokucabanga.