UDaniyeli: Wabonisa Ukholo Ukuphila Kwakhe Konke

Ukholo nobuqotho bukaDaniyeli kuyavivinywa njengoba ekude nasekhaya, ulwa kanzima ukuze athembe uJehova.

UDaniyeli: Wabonisa Ukholo Ukuphila Kwakhe Konke—Ingxenye I

Ekude nomndeni wakhe futhi sekusele amanxiwa edolobheni lakubo, uDaniyeli uzokwazi yini ukuhlala esondelene noNkulunkulu wakhe uJehova?

UDaniyeli: Wabonisa Ukholo Ukuphila Kwakhe Konke—Ingxenye II

Kuvuka umbuso onamandla. UDaniyeli kumele abhekane nezitha ezintsha. Ukholo lwakhe alukaze luvivinywe kanje.