Abangane abakhulu uLiz noMegan bafuna uthando, kodwa balufuna ngezindlela ezihlukene kakhulu.