Indaba KaJosiya: Thanda UJehova Uzonde Okubi

Ngenxa yothando lwayo ngoJehova uNkulunkulu, iNkosi uJosiya iqala umsebenzi wokuqeda ukukhulekela kwamanga ezweni. Ingabe izophumelela naphezu kokusongelwa nokuphikiswa?

Indaba KaJosiya: Thanda UJehova Uzonde Okubi​—Ingxenye I

UJosiya osemncane uphila nabantu abakhulekela uBhali. Ingabe uzokwenza okulungile phambi kukaJehova?

Indaba KaJosiya: Thanda UJehova Uzonde Okubi​—Ingxenye II

INkosi uJosiya izimisele ukuqeda ukukhulekela kwamanga nokufaka ezingqondweni zabantu isifiso sokuthanda uJehova uNkulunkulu nokwenza okulungile. Ingabe izophumelela?