Eminyakeni ecishe ibe ngu-2 000 edlule, amaKristu ayalwa ukuba ‘athande bonke abazalwane.’ OFakazi BakaJehova baye bawugcina kanjani lo myalo? Le video ikhuluma ngezindlela ezintathu ubuzalwane bethu obukufeza ngempumelelo ngayo lokhu: 1) umsebenzi wokushumayela, 2) ukusiza labo abadinga usizo, 3) nokuhlangana ukuze sikhulekele uJehova uNkulunkulu.