Dlulela kokuphakathi

Ukukhulumisana

Kubalulekile Ukuchitha Isikhathi Ndawonye

Kungaba nzima ukukhulumisana ngisho noma umyeni nenkosikazi behlala endlini eyodwa. Abashadile bangasisebenzisa kanjani kahle isikhathi sabo ndawonye?

Indlela Yokugcina Ezobuchwepheshe Zisendaweni Yazo

Ukusebenzisa ezobuchwepheshe kungawenza uphumelele umshado wakho noma kuwulimaze. Ziwuthinta kanjani umshado wakho?

Indlela Yokuxoxisana Ngezinkinga

Amadoda nabesifazane banezindlela ezingafani zokukhuluma. Ukuqonda lowo mehluko kungazinciphisa kakhulu izinkathazo.

Indlela Yokuba Isilaleli Esihle

Ukulalela okuqotho akugcini nje ngokuba isenzo, kodwa kuwukubonisa uthando. Funda indlela yokuba isilaleli esihle.

Indlela Yokuzehlisa

Izinyathelo ezine ezingakusiza wena noshade naye nigweme ukuphikisana kunalokho nithole izixazululo ndawonye.

Indlela Yokukhuthaza Ukuthula Ekhaya

Ingabe ukuhlakanipha kweBhayibheli kungakwenza ukuthula lapho kungekho khona? Funda ngalokho okushiwo abantu abakusebenzisile.

Indlela Yokuyeka “Ukuqudulelana”

Kwenzeka kanjani ukuba eminye imibhangqwana ifinyelele eqophelweni lokuqudulelana, futhi yini engayenza ukuze ilungise ukungaboni ngaso linye?

Indlela Yokulawula Intukuthelo Yakho

Kokubili ukufihla intukuthelo nokulawulwa yiyo, kungakugulisa. Pho yini ongayenza uma oshade naye ekucasula?

Indlela Yokunqanda Ukuqagulisana

Ingabe wena noshade naye nihlale niqagulisana? Funda ngokuthi izimiso zeBhayibheli zinganisiza kanjani emshadweni wenu.

Indlela Yokugwema Inkulumo Elimazayo

Yini eningayenza uma wena noshade naye niye navumela amazwi alimazayo aphazamisa ubuhlobo benu?

Indlela Yokuxolisa

Kuthiwani uma kungelona iphutha lami ngokuphelele?

Indlela Yokuthethelela

Kungani kungase kube nzima kangaka? Bona ukuthi iseluleko seBhayibheli singasiza kanjani.

Indlela Yokuphatha Izihlobo Zomndeni Wakho Wokutholwa

Imithetho yeBhayibheli ingabasiza kanjani osingamzali ukuba babe nobuhlobo obuhle nabangane, izihlobo, ngisho nabantu ababeshade nabo?