Dlulela kokuphakathi

Ukuzwana Nabanye

Ukwakha Abangane

Yenza Ukuphila Kwakho Kube Ngcono​—Ukuphila Komndeni Nabangane

Singaba nobuhlobo obuhle nabanye uma sigxila kulokho esingabenzela kona kunalokho abangasenzela kona.

Onjani Umngane Omuhle?

Abantu abaningi banomuzwa wokuthi kubalulekile ukuba nabangane abahle. Ungaba kanjani umngane omuhle kwabanye? Lesi sihloko sizohlaziya izimiso ezine ezitholakala eBhayibhelini.

Unjani Umngane Weqiniso?

Kulula ukuthola abangane mbumbulu, kodwa ungamthola kanjani umngane weqiniso?

Indlela Yokwenza Abangani Beqiniso

Amacebiso amane angakusiza uthuthuke kusukela ekubeni nobungani obungaqinile kuya ekubeni nobungani obujulile.

Obani Abangane Bami Bangempela?

Funda ngokuthi ungabakha kanjani ubungane beqiniso nobuhlala njalo.

Kufanele Yini Ngithole Abangane Abengeziwe?

Ukuba nabangane abambalwa kungakwenza ukhululeke, kodwa ngezinye izikhathi kuyalimaza. Kanjani?

Isizungu

Indlela Yokubhekana Nesizungu

Ukuhlala unesizungu kuyingozi empilweni ngendlela efanayo nokubhema osikilidi abangu-15 ngosuku. Ungakugwema kanjani ukuzizwa ukhishwe inyumbazane futhi unesizungu?

Kuthiwani Uma Nginesizungu?

Cabangela izihluthulelo ezintathu zokunqoba isizungu nokwakha ubungane obuhlala njalo.

Kungani Ngingenabo Abangane?

Akuwena wedwa onesizungu futhi ongenabangane. Thola ukuthi abanye ontanga yakho babhekana kanjani nesizungu.

Ukuxhumana Ngezobuchwepheshe

Indlela Yokushiya Umsebenzi “Emsebenzini”

Amacebiso amahlanu angakusiza ukuba umsebenzi ungaphazamisi umshado wakho.

Indlela Yokugcina Ezobuchwepheshe Zisendaweni Yazo

Ukusebenzisa ezobuchwepheshe kungawenza uphumelele umshado wakho noma kuwulimaze. Ziwuthinta kanjani umshado wakho?

Zisebenzise Ngokuhlakanipha Izingosi Zokuxhumana

Kujabulele ukusebenzisa i-Internet lapho uxhumana nabangane bakho futhi ukwenze ngokucophelela.

Yini Okufanele Uyazi Ngokuthumelelana Imiyalezo Ngomakhale­khukhwini?

Ukuthumela imiyalezo ngomakhale­khukhwini kungaphazamisa ubungane bakho nabanye nedumela lakho. Thola ukuthi kanjani.

Indlela Yokubonisa Inhlonipho Lapho Uthumela Imiyalezo

Ingabe kuwukuba luhlaza ukuphazamisa ingxoxo ukuze nje ubheke umyalezo? Noma, ingabe kuwukuba luhlaza ukuwuziba ngoba nje ufuna ukuqhubeka nengxoxo?

Ezokuthandana

Ubungane Noma Uthando?—Ingxenye 1: Ezani Izimpawu Engizitholayo?

Thola amacebiso angakusiza wazi ukuthi othile ukuthumelela izimpawu zothando noma umane efuna ubungane nje.

Ubungane Noma Uthando?—Ingxenye 2: Ezani Izimpawu Engizithumelayo?

Kungenzeka yini umngane wakho azitshele ukuthi ufuna nibe ngaphezu kwabangane nje? Bheka la macebiso.

Lapho Ubungane Sebudlulele

Ingabe uzitshela ukuthi, ‘Simane nje singabangane?’ Uma kunjalo, hlola izimiso zeBhayibheli ukuze ubone ukuthi zithini ngokucabanga okunjalo.

Ingabe Uthando Noma Ukuthatheka?

Thola ukuthi ukuthatheka nothando lwangempela kuyini.

Kubi Yini Ukwenza Sengathi Ufuna Ukuthandana Nothile?

Kubi yini ukwenza sengathi ufuna ukuthandana nothile? Ontanga yakho baxoxa ngokuthi ukhona yini ongalimala uma ukwenza.

Luyini Uthando Lweqiniso?

Izimiso zeBhayibheli zingawasiza amaKristu ekukhetheni abangane abahle bomshado nasekubonisaneni uthando lweqiniso ngemva komshado.

Ingabe Ukulungele Ukuphola?

Cabangela imibuzo emine engakusiza unqume ukuthi ukulungele yini ukuphola.

Ingabe Ukulungele Ukushada?

Ukuze uphendule lowo mbuzo, kudingeka uzazi kahle wena ngokwakho. Ukuzihlola okuqotho kuyokusiza.

Ungazi Kanjani Uma Lowo Muntu Ekufanele?

Iyiphi indlela ongabheka ngayo ngale kwalokho okusobala, ubone lokho lo muntu ayikho ngempela?

Ingabe Kufanele Sihlukane?—(Ingxenye 1)

Umshado uyisibopho okungamelwe sinqamuke. Ngakho, uma ungaqiniseki ngomuntu othandana naye, ungayizibi leyo mizwa!

Ingabe Kufanele Sihlukane?—(Ingxenye 2)

Ukuqeda ubuhlobo akulula neze. Iyiphi indlela engcono yokukwenza? Yini engakusiza ukuba ubhekane nokudumala kwangemva kokwehlukana?

Ukuhlukana Nomuntu Obuthandana Naye

Ungaqhubeka kanjani nokuphila ngemva kokuhlukana kabuhlungu nobuthandana naye?

Ukulungisa Ukungaboni Ngaso Linye

Kungani Kufanele Ngixolise?

Bheka izizathu ezintathu ezinhle zokuthi ‘ngiyaxolisa,’ ngisho noma uzibona ungekho ephutheni.

Lithini IBhayibheli Ngentukuthelo?

Zikhona yini izizathu ezizwakalayo zokuthukuthela? Yini okufanele uyenze lapho usuqala ukuthukuthela?

Abantu Bangakwenza Kanjani Ukuthula?

Izimiso zeBhayibheli ziye zasiza labo ababeyizitha ngaphambili ukuba babe nokuthula phakathi kwabo futhi baba ngisho nangabangane.

Kuyini Ukuthethelela?

IBhayibheli linamaphuzu amahlanu angakusiza uthethelele othile.

Indlela Yokuthethelela

Kungani kungase kube nzima kangaka? Bona ukuthi iseluleko seBhayibheli singasiza kanjani.

Indlela Yokuthola Injabulo​—⁠Ukuthethelela

Uzogula futhi ngeke ujabule uma uhlale uthukuthele futhi unenzondo.