Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ukubhekana Nesenzakalo Esibuhlungu

Ukuhlupheka

Okushiwo YiBhayibheli Ngokuhlupheka

Ingabe uNkulunkulu unendaba nezilingo ezisehlelayo nobuhlungu?

Ngingabhekana Kanjani Nesenzakalo Esibuhlungu?

Abasebasha bakhuluma ngalokho okwabasiza ukuba babhekane ngokuphumelelayo nalokho okwabehlela.

Yini Okufanele Ngiyazi Ngokuhlukunyezwa Ngokobulili?—Ingxenye 2: Ukululama

Funda lokho okushiwo abathile abake bahlukunyezwa kodwa manje asebalulama.

Ingabe UNkulunkulu Unendaba Nokuhlupheka Kwethu?

Abanye abantu bangabaza ukuba khona kukaNkulunkulu ngenxa yokuhlupheka abakubonayo. Funda eZwini likaNkulunkulu indlela ukuhlupheka kwethu okumthinta ngayo uNkulunkulu.

Kungani UNkulunkulu Evumela Ububi Nokuhlupheka?

Baqala kanjani ububi futhi kungani uNkulunkulu ebuvumele ukuba buqhubeke? Ingabe buyoke buphele?

Kungani UNkulunkulu Avumela UkuQothulwa Kwesizwe?

Abaningi bazibuza ukuthi ukuthi kungani uNkulunkulu onothando evumela ukuhlupheka okungaka. IBhayibheli linikeza izimpendulo ezanelisayo!

Ukuphela Kokuhlupheka Kuseduze!

UNkulunkulu uthembisa ukuqeda zonke izimbangela zokuhlupheka. Uyokwenza kanjani futhi nini lokhu?

Ukuphila Okungenakho Ukuhlupheka—Isithembiso Esiqinisekile

IBhayibheli lithembisa ukuthi maduzane zonke izinhlekelele zemvelo nezinsizi kuzobe kungasekho.

Ukushonelwa

Lapho Kushona Othandekayo

Umuntu angabhekana kanjani nosizi? Ingabe likhona ithemba ngabathandekayo bethu abafileyo?

Lapho Wehlelwa Inhlekelele—Ukufelwa Othandekayo

Amalungu amahlanu omndeni kaRonaldo ashona lapho izimoto zishayisana eminyakeni engu-16 edlule. Nakuba esazizwa enesikhala esingavaleki, uye wakwazi ukuthola ukuthula kwangaphakathi.

Ngingaphila Kanjani Nosizi Engikulo?

Ingabe kufanele uzibambe noma kufanel ukhale?

Lapho Kushona Umzali

Ukushonelwa umzali kuyisimo esicindezelayo. Yini engasiza intsha ukuba ibhekane nemizwa evela ngemva kokushonelwa?

Lapho Izingane Zisosizini

IBhayibheli labasiza kanjani abasha abathathu ukuba babhekane nokushonelwa yilungu lomndeni?

Lapho Ingane Yakho Ibuza Ngokufa

Amaphuzu amane angakusiza uphendule imibuzo yezingane futhi uzisize zibhekane nokufelwa othandekayo.

Ithemba Ngabafileyo—Ungaqiniseka Kanjani?

IBhayibheli linikeza izizathu ezimbili ezinengqondo zokwethemba ukuthi uvuko luyoba khona.

Liyini Ithemba Ngabafileyo?

Kwenzekani kithi lapho sifa? Ingabe siyophinde sibabone abathandekayo bethu abafile?

Izinhlekelele

Ukubhekana Nezinhlekelele Zemvelo

Yiziphi izinto ezingokoqobo ongazenza ukuze ulungiselele inhlekelele? Ingabe ubuhlobo noNkulunkulu bungakusiza ukuze ubhekane nenhlekelele?

Lapho Kugadla Inhlekelele—Ongakwenza Ukuze Usinde

La macebiso angasindisa ukuphila kwakho nokwabanye.

Ingabe UNkulunkulu Usebenzisa Izinhlekelele Zemvelo Ukuze Ajezise Abantu Namuhla?

Abaningi bakholelwa ukuthi uNkulunkulu usebenzisa izinhlekelele zemvelo njengendlela yokujezisa abantu namuhla, kodwa iyiphi inqubo etholakala emiBhalweni?

ISiphepho SasePhilippines—Ukholo Lunqoba Ubunzima

Abasinda bachaza okwakwenzeka lapho kugadla iSiphepho Esinamandla uHaiyan.