Dlulela kokuphakathi

Isifundo 29: Thobeka

Isifundo 29: Thobeka

UJehova uyabathanda abantu abathobekile! Ungaba kanjani umuntu othobekile?

Okunye Ongase Ukuthande

YIBA UMNGANE KAJEHOVA—IMISEBENZI

Thobeka

Funda ukuthobeka kubantu okukhulunywa ngabo eBhayibhelini.

IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI

Izindlela Zokufundisa Izingane

Thola izindlela ezimnandi zokufundisa izingane zakho izindinganiso zeBhayibheli.