Cula nathi, ubone ubunye obuphakathi kwabantu bakaJehova emhlabeni wonke.