Singaba umngane kaJehova ngokucula izingoma. Cula noKhwezi noSmangele ngezibusiso zokulalela uJehova.