Dlulela kokuphakathi

Yiba Ophayo KuJehova

Yiba Ophayo KuJehova

UJehova uyaphana. Nawe ungaphana!

Bheka Nalokhu

YIBA UMNGANE KAJEHOVA

Yipha

Yiziphi izinto ezinhle ezenzeka ngoba abantu bakaJehova bephana?