Ungenza kanjani ukuze ube nento entsha ozoyithandazela usuku ngalunye?