UKhwezi ufuna into okungeyona eyakhe. Yini emsiza ukuba enze isinqumo esifanele?