Zibonele ukuthi uKhwezi noSmangele bamshumayeza kanjani umuntu ongakwazi ukukhuluma ulimi lwabo.