Kungani kufanele silalele abazali bethu? Bukela njengoba uKhwezi efunda ukuthi kungani lokhu kubalulekile.