Zithatheleni bese niziprintela lesi sithombe, nifunde ngeNkosi uSolomoni.