Zithathele futhi uprinte leli khasi elidinga ukufakwa imibala bese ufunda ngoJakobe no-Esawu, amawele ayebuye angezwani.