Zithathele futhi uprinte lo msebenzi, qedelani isithombe bese niphendula imibuzo ndawonye njengomkhaya.