Funda ngokuthi umntwana uMose wasindiswa kanjani kuFaro waseGibhithe ononya. Funda indaba elandiswa ngezithombe kuyi-Internet noma uyiprinte nge-PDF.