Funda ngoJosefa, owaba yisigqila eGibhithe kodwa ongazange ayeke ukukhulekela uNkulunkulu. Funda le ndaba elandiswa ngezithombe engosini noma uprinte i-PDF yayo.