Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IZINDABA ZEBHAYIBHELI EZILANDISWA NGEZITHOMBE

UJehova Usindisa Ama-Israyeli

Funda ngokuthi ama-Israyeli, ayejahwa ibutho laseGibhithe futhi evinjwe uLwandle Olubomvu ngaphambili, asindiswa kanjani uJehova. Funda le ndaba elandiswa ngezithombe kuyi-Internet noma uyiprinte nge-PDF.

Okunye Okufana Nalokhu

U-Abrahama Uba Umngane KaNkulunkulu

UNkulunkulu wabiza u-Abrahama ngokuthi umngane wakhe. Thina singaba kanjani abangane bakaNkulunkulu?

UJehova Uyathethelela

INkosi uManase yakhela uBhali ama-altare, yenza umlingo, yakhonza onkulunkulu bamanga, yabulala nabantu abangenacala. Noma kunjalo, uJehova wayixolela. Le ndaba isifundisani ngokuthethelela?

UNowa Unokholo KuNkulunkulu

Eqondiswa uNkulunkulu uNowa wakha umkhumbi ukuze asindise umndeni wakhe kuzamcolo. Yini ongayifunda ngokuba nokholo kuNkulunkulu kule ndaba kaNowa noZamcolo?