Dlulela kokuphakathi

IZINDABA ZEBHAYIBHELI EZILANDISWA NGEZITHOMBE

UJehova Usindisa Ama-Israyeli

Funda ngokuthi ama-Israyeli, ayejahwa ibutho laseGibhithe futhi evinjwe uLwandle Olubomvu ngaphambili, asindiswa kanjani uJehova. Funda le ndaba elandiswa ngezithombe kuyi-Internet noma uyiprinte nge-PDF.