Zithathele lezi zinto ezingasetshenziselwa ukutadisha, bese ubona ukuthi ungakwazi yini ukusho ukuthi angobani amadodana kaJakobe amathathu.