Zithathele lo msebenzi bese uzama ukubonisa izinto uJosefa afana ngazo nabanye abalingiswa abahlanu baseBhayibhelini.