Dlulela kokuphakathi

OKUNGENZIWA EKUKHULEKELENI KOMKHAYA

UNkulunkulu Uthuma UMose EGibhithe

EKSODUSI IZAHLUKO 3-12

Isiqondiso Kubazali: Sebenzisani lezi zifundo ukuze nitadishe iBhayibheli njengomkhaya.

UNkulunkulu Uthuma UMose EGibhithe

OKUNGENZIWA EKUKHULEKELENI KOMKHAYA

UNkulunkulu Uthuma UMose EGibhithe

EKSODUSI IZAHLUKO 3-12

Isiqondiso Kubazali: Sebenzisani lezi zifundo ukuze nitadishe iBhayibheli njengomkhaya.

UNkulunkulu Uthuma UMose EGibhithe