Dlulela kokuphakathi

IMISEBENZI YOKUKHULEKELA KOMKHAYA

Indlela Umoya Ongcwele Osinika Ngayo Amandla Ukuze Sikhonze UJehova

ABAHLULELI IZAHLUKO 13-16

Isiqondiso Kubazali: Sebenzisani lezi zifundo ukuze nitadishe iBhayibheli njengomkhaya.

Indlela Umoya Ongcwele Osinika Ngayo Amandla Ukuze Sikhonze UJehova

IMISEBENZI YOKUKHULEKELA KOMKHAYA

Indlela Umoya Ongcwele Osinika Ngayo Amandla Ukuze Sikhonze UJehova

ABAHLULELI IZAHLUKO 13-16

Isiqondiso Kubazali: Sebenzisani lezi zifundo ukuze nitadishe iBhayibheli njengomkhaya.

Indlela Umoya Ongcwele Osinika Ngayo Amandla Ukuze Sikhonze UJehova