Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA BASEBHAYIBHELINI

USamuweli

Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini bese ufunda ngoSamuweli. Lisike, uligoqe bese uligcina.