Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA BASEBHAYIBHELINI

USamsoni

Zithathele leli khadi lomlingiswa waseBhayibhelini bese ufunda ngoSamsoni. Lisike, uligoqe bese uligcina.