Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA ABASEBHAYIBHELINI

UMiriyamu

Dawuniloda leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini ufunde ngoMiriyamu, udadewabo omdala kaMose noAroni. Liprinte, ulisike, uligoqe bese uyaligcina.